CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI „IMPACTUL ECOSISTEMELOR DIN ARIILE PROTEJATE AFLATE ÎN CUSTODIA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ȘI A MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR ASUPRA PRINCIPALELOR SECTOARE ECONOMICE (ECONATURA)”

                                                                   

ORADEA, ROMÂNIA, 31.03.2017

Miercuri, 05 aprilie 2017, va avea loc conferința de închidere a proiectului ECONATURA. Activitatea se va desfășura la hotelul Perla din Băile 1 Mai, cu începere de la ora 10.30.

Proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)” este implementat în perioada 19 mai 2015 – 30 aprilie 2017 de Consiliul Județean Bihor, în calitate de Promotor de Proiect, și este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, pentru care Ministerul Mediului este Operator de Program.

Valoarea contractului este de 375.981,87 euro, din care 319.584,59 euro (85%) fonduri nerambursabile din Mecanismul Financiar SEE 2009 -2014 și  56.397,28 euro (15%) cofinanțare de la  bugetul de stat prin Ministerul Mediului.

Consiliul Județean Bihor nu are contribuție financiară în cadrul acestui proiect.

„Proiectul a vizat identificarea acelor sectoare economice care se pot dezvolta în perimetrele protejate, fără a afecta biodiversitatea acestora. În paralel, prin implementarea proiectului, s-au realizat primele studii privind biodiversitatea în siturile Natura 2000 aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și primele studii privind evaluarea serviciilor ecosistemice. Au fost realizate și acțiuni de conștientizare a populației asupra faptului că ariile naturale protejate nu sunt o piedică în calea dezvoltării, ci ele pot contribui semnificativ la dezvoltarea comunităților umane, în acord cu principiile dezvoltării durabile” – Manager proiect, Dr. Aurelia Florina Dumiter

„Unul dintre rezultatele foarte importante ale proiectului este aplicația EcoNatura Raport, prin care vizitatorii aflați în siturile Natura 2000 vizate de proiect vor putea transmite custodelui rapoarte cu privire la diferite incidente întâlnite în situri.  Conferința de închidere a proiectului va fi deosebită. Invitații vor avea ocazia să testeze practic, în teren, modul în care funcționează aplicația EcoNatura Raport” – Responsabil cu vizibilitatea și relația cu mass-media, ing. Dan N. Poinar

Pentru detalii contactați Consiliul Județean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro.

Consiliul județean Bihor este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE accesați: www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro și www.eeagrantsmediu.ro.

COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA PROIECTUL ECONATURA, DESTINAT ARIILOR PROTEJATE

                                                              

În data de 05 aprilie 2017 va fi lansată, în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”, aplicația „EcoNatura Report”,
„Pentru a asigura un impact cât mai mare asupra publicului, această aplicație a fost prezentată în cadrul evenimentului GIS Day, din data de 16 noiembrie 2016, organizat de Facultatea de Geografie, Turism și Sport, din cadrul Universității din Oradea, eveniment la care, în calitate de partener, participă și Consiliul Judetean Bihor. Aplicatia „EcoNatura Report” are la bază tehnologia GIS, cu o interfață de hartă pentru previzualizarea resurselor, utilizatorul având posibilitatea de a transmite rapoarte privind incidentele semnalate în siturile Natura 2000”, a declarat Aurelia Dumiter, manager de proiect
Activitatea de lansare va avea loc în data de 05 aprilie 2017, ora 1100, în cadrul Conferinței de închidere a proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”.
„Aplicația este utilă pentru că publicul larg va putea afla date importante referitoare la biodiversitatea din ariile protejate vizate, cum ar fi: limitele ariilor, habitatele specifice, distribuția speciilor, cât și informații despre activitățile economice ce se desfășoară în siturile Natura2000. Prin intermediul aplicației vor putea fi raportate activitățile care contravin măsurilor de protecție din ariile protejate realizându-se astfel o monitorizarea mai eficientă a acestora de către custozi”, spune Răzvan Dumbravă, expert arii protejate

În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de program și Consiliul Județean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.
Valoarea contractului este de 375.981,87 euro adică 1.659.020 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din mecanismul Financiar SEE (85%) este de 319.584,59 euro, adică 1.410.167 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%) este de 56.397,28 euro, adică 248.853 lei. (curs infoeuro 1 euro = 4,4125 lei).
Consiliul Județean Bihor nu are contribuție financiară în cadrul acestui proiect.
Durata de implementare a proiectului este până la 31 ianuarie 2017.
Pentru detalii, contactați Consiliul Județean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0773364727, e-mail: contact@econaturabihor.ro, www.econaturabihor.ro
Consiliul Judetean Bihor este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Programul RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor este finanțat prin Granturile SEE 2009 – 2014 (EEA Grants).

Pentru detalii suplimentare privind Granturile SEE accesați site-urile: www.eeagrants.com, www.eeagrants.ro sau www.eeagrantsmediu.ro.

Campania de informare-masă rotundă

In perioda 8-10 martie 2017, a avut loc masa rotunda cu tema „Rezultate si concluzii in cadrul proiectului EcoNatura”, la care au participat reprezentanti ai custozilor siturilor Natura 2000, reprezentanti ai Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, reprezentanti ai prestatorilor diferitelor servicii contractate in cadrul proiectului, reprezentanti ai altor beneficiari de proiecte din cadrul programului RO02 Biodiversitate si servicii ale ecosistemelor si membrii echipei de proiect.

Campania de informare-campania in teren

In perioada septembrie 2015-martie 2017, in cadrul proiectului EcoNatura, s-a desfasurat o campanie de informare privind proiectul, in scolile si comunitatile din cele 8 situri Natura 2000 cuprinse in proiect. Au fost ditribuite pliante de informare si materiale promotinale, cu scopul de a informa comunitatile locale despre prezenta si importanta acestor arii protejate.

{:ro}Rezultatele selectiei cursantilor la cea de-a doua sesiune a cursului de ranger{:}{:en}The selection results for the second session of the ranger course{:}

{:ro}

Lista persoanelor acceptate la curs

Nr.crt Nume, prenume Institutia
1 Olcian Anca CJ Bihor
2 Porumb George-Calin CJ Bihor
3 Dumiter Aurelia-Florina CJ Bihor
4 Popa George Leonard Ecotop Oradea
5 Ungureanu Mihaela AMD Bihor
6 Rus Nicolae Dorin Comunitate locala
7 Șuhanea Adrian Tiberiu AMD Bihor
8 Lupuț Valentin- Adrian Comunitate locala
9 Hasas Robert Asociatia Pro Rev
10 Șinca Daniel-Alexandru Aqua Crisius
11 Onaca Răzvan-Ciprian Aqua Crisius
12 Toth Stefan Robert Aqua Crisius
13 Kecskés Irén AMD Bihor
14 Laza Teodor Comunitate locala
15 Cuc Mihai Ecotop Oradea
16 Jidoi Andrei Comunitate locala
17 Aldo Quai Ecotop Oradea

Respinsi – Admisi pe lista de rezerva
1. Zaha Liviu-Cristian – motivul respingerii: numarul de participant pe organizatie a fost depasit
2. Țeran Lavinia-Giorgiana – motivul respingerii: numarul de participant pe organizatie a fost depasit

3. Plisco Nicolae – motivul respingerii: neindeplinirea conditiilor de eligibilitate

Respinsi
3. Fodor Claudiu – Motivul respingerii: neincadrare in grupul tinta

{:}{:en}

The list of persons allowed on course

Nr.crt Nume, prenume Institutia
1 Olcian Anca CJ Bihor
2 Porumb George-Calin CJ Bihor
3 Dumiter Aurelia-Florina CJ Bihor
4 Popa George Leonard Ecotop Oradea
5 Ungureanu Mihaela AMD Bihor
6 Rus Nicolae Dorin Comunitate locala
7 Șuhanea Adrian Tiberiu AMD Bihor
8 Lupuț Valentin- Adrian Comunitate locala
9 Hasas Robert Asociatia Pro Rev
10 Șinca Daniel-Alexandru Aqua Crisius
11 Onaca Răzvan-Ciprian Aqua Crisius
12 Toth Stefan Robert Aqua Crisius
13 Kecskés Irén AMD Bihor
14 Laza Teodor Comunitate locala
15 Cuc Mihai Ecotop Oradea
16 Jidoi Andrei Comunitate locala
17 Aldo Quai Ecotop Oradea

Rejected – allowable reserve list
1. Zaha Liviu-Cristian – reason for the rejection: the number of participants per organization was exceeded
2. Țeran Lavinia-Giorgiana – mreason for the rejection: the number of participants per organization was exceeded

3. Plisco Nicolae – reason for the rejection: non-fulfillment of eligibility

Respinsi
3. Fodor Claudiu – reason for the rejection: inconsistency with the target group

{:}

{:ro}Anunț: Curs de Ranger, sesiunea a doua{:}{:en}Announcement: Ranger Course, second session{:}{:hu}Hirdetés: tájvédelmi felügyelői tanfolyam, második kiírás{:}

{:ro}

Update: Inscrierea la a doua sesiune a cursului de ranger se suspenda, locurile alocate acestei sesiuni au fost ocupate!

Consiliul Județean Bihor organizează, în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate in custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice”- EcoNatura, un curs de Ranger – cod COR 511315.

Cursul se adresează:

 • persoanelor responsabile de custodia ariilor protejate,
 • tinerilor din comunităţile locale
 • reprezentanţilor ONG-urilor cu activitate în domeniul protecţiei mediului dovedită prin statut.

Cursul va fi organizat într-o locaţie din perimetrul ariilor protejate şi va cuprinde atât activităţi teoretice, în sală, cât şi activităţi în teren. Cursul se va finaliza cu eliberarea unui certificat de participare la curs și a unei diplome de calificare/perfecționare pentru ocupația ranger – cod COR: 511315.

Ariile naturale protejate si siturile Natura2000 incluse in proiect sunt:

1. Situl Natura 2000 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului

2. Situl Natura 2000 Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea

3. Situl Natura 2000 Tăşad şi Rezervaţia a Calcarelor Tortoniene de la Tăşad

4. Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic

5. Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma”

6. Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie

7. Situl ROSCI0084 Ferice – Plai

8. Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău.

980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

Durata cursului va fi de 11 zile și va fi organizat în perioada 19-24 septembrie și 26 septembrie – 30 septembrie 2016, fiind asigurate cursanților atât cazarea cât și masa, pe toată perioada de desfășurare, la pensiunea Turul, din Remetea, județul Bihor.

Perioada de înscriere pentru a doua grupă de cursanți este între 25.08.2016 – 09.09.2016, selecția participanților va fi făcută pe principiul ”primul venit-primul servit”, cu condiția încadrării în grupul țintă și a transmiterii formularului de înscriere la curs.

Persoanele interesate, care se încadrează în grupurile țintă enumerate mai sus, pot solicita informații suplimentare privind înscrierea la adresele de e-mail contact@econaturabihor.ro sau aurelia.dumiter@cjbihor.ro, iar documentele completate si cele scanate vor fi trimise prin e-mail organizatorului la adresa contact@econaturabihor.ro. Fișa de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul www.econaturabihor.ro, secțiunea ”Despre proiect/Evenimente”.

Fișa de înscriere si documentele solicitate, vor fi transmise prin e-mail la una din adresele menționate mai sus, iar după confirmarea înscrierii acestea vor fi trimise scanate la adresa de e-mail georgiana.andrei@propark.ro și depuse in prima zi de curs la organizatori.
Documente necesare pentru înscrierea la curs:

1. cerere înscriere completată,
2. copie conform cu originalul după statutul ONG (daca este cazul),

3. copie carte de identitate (C.I.),

4. copia ultimei diplome a unității de învățământ absolvită (minim studii medii),

5. adeverință medicală: Apt curs Ranger (se va aduce la curs),

6. CV din care să reiasă cunoștințe minime referitoare la arii protejate,

7. copie certificat de naștere, de căsătorie* (după caz).

 
 

{:}{:en}

Update: Registration for the second session of the ranger course is suspend – the allocated seats were occupied!

Bihor County Council organizes the project „The impact ecosystems of protected areas in the custody of Bihor County Council and the Museum of Cris County on key economic sectors” – EcoNatura , a Ranger course – COR code 511315.

The course addresses:


 • custody persons responsible for protected areas,
 • youth in local communities
 • NGO representatives working in the field of environmental protection established by statute.

  The course will be held in a location of the perimeter of protected areas and will include both theoretical activities in gym and field activities. The course will end with a certificate of participation and a diploma course training / refresher ranger occupation – COR code: 511 315 .

  Protected natural areas and Natura 2000 sites included in the project are:
  1. Natura 2000 site and the Nature Reserve Betfia Hill Place fossil Şomleului
  2. Natura 2000 site and the Nature Reserve Creek Lake Peţea Peţea
  3. Natura 2000 site Tăşad Reserve and limestone tortoniene from Tăşad
  4. Natura 2000 site ROSCI0347 Fegernic Meadow
  5. site ROSCI0291 „Corridor Bihor Mountains – Woods Moma”
  6. Red Natura 2000 site ROSCI0267 Valley
  7. Blessed ROSCI0084 site – Plai
  8. ROSCI0200 Plateau Vaşcău site.

  980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

  The course duration will be of 11 days and will be held from 19 to 24 September and 26 September to 30 September 2016 , so students are assured accommodation and meals throughout the period of deployment, guesthouse Tour, Remetea , Bihor County.

  The enrollment period for the second group of trainees is between 25/08/2016 – 09/09/2016 , the selection of participants will be made on a „first come, first served ‘provided employment in the target group and sending the registration form in the course.

  Interested persons who fall within the target groups listed above, may require additional registration to the e-mail contact @ href=”mailto:contact@econaturabihor.ro” econaturabihor .com or href=”mailto:aurelia.dumiter@cjbihor.ro” aurelia.dumiter@cjbihor.ro and the scanned documents will be completed and sent by e-mail to the organizer at href=”mailto:contact@econaturabihor.ro” contact@econaturabihor.ro . Registration form can be downloaded from the website href=”http://www.econaturabihor.ro” www.econaturabihor.ro , the „Project / Events”.

  Registration form and required documents will be sent by e-mail at one of the addresses above, and after confirmation of registration they will be sent scanned by e-mail georgiana.andrei@propark.ro and filed on the first day of the course organizers.
  Documents required for admission to the course:
  1. enrollment request completed
  2. copy of the original by NGO status (if applicable)
  3. ID card copy (C.I.)
  4. copy of the last diploma to drive your education (minimum secondary education)
  5. medical certificate: Apt Ranger course (will bring the course)
  6. CV showing minimal knowledge on protected areas
  7. copy of birth certificate, marriage * (if applicable).


  {:}{:hu}A képzés időtartama 11 napos lesz, amely szeptember 19-24 és szeptember 26 -30 közötti periódusban lesz megrendezve, a résztvevők számára biztosítva van a szállás és étkeztetés, az esemény egész periódusában a Bihar megyei, Magyarremete -i Turul Panzióban.

  A második csoport résztvevőinek a beiratkozási periódusa 25.08.2016-09.09.2016 között van, a résztvevők kiválasztása ”az érkezési sorrend” elvén lesz eldöntve, a kikötés a célcsoportba való beiratkozás és a képzésre való beiratkozási formanyomtatvány elküldése.

  Azok az érdekelt személyek akik megfelelnek a fentébb említett célcsoportnak, bővebb információt kérhetnek a beirtakozásról a következő e-mail címeken: contact@econaturabihor.ro vagy aurelia.dumiter@cjbihor.ro, valamint a kitöltött és a szkennelt dokumentumok el lesznek küldve e-mail-en keresztül a szervezőnek a contact@econaturabihor.ro címre. A jelentkezési lapot le lehet tölteni a www.econaturabihor.ro site-ról, ”Despre proiect/Evenimente” részéről.

  A jelentkezési lap és a kért dokumentumok el lesznek küldve e-mail-en a fent említett címek egyikére, és a regisztráció visszajelzése után, ezek el lesznek küldve szkennelve a georgiana.andrei@propark.ro e-mail címre és leadva az első képzési napon a szervezőknek.

  Szükséges dokumentumok a képzés beiratkozásához:

  • Kitöltött beirtakozási kérelem
  • Másolat az eredetinek megfelelően a civil szervezet szabályzatáról (Adott esetben)
  • Másolat a személyigazolványáról
  • Másolat az utolsó elvégzett diplomájáról (minimum középfokú oktatás)
  • Orvosi igazolás: alkalmas a Ranger tanfolyamra (a tanfolyamra kell hozni)
  • Önéletrajz amelyből kimutatható legyen a minimális tudás a védett területekre nézve
  • Másolta a házassági bizonyítványról* (estenként)

  {:}

{:ro}Anunț Curs de ranger{:}{:en}Ranger course announcement{:}

{:ro}

Update2: S-a stabilit locația pentru cursul de ranger – Hotel AQUA*** din stațiunea Băile 1 Mai.

Update1: Înscrierile la cursul de Ranger sunt suspendate. Locurile alocate pentru sesiunea din luna mai au fost ocupate. Vă așteptăm la sesiunea din luna septembrie!

Consiliul Județean Bihor organizează, în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate in custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice”- EcoNatura, un curs de Ranger – cod COR 511315. Cursul se adresează persoanelor responsabile de custodia ariilor protejate, tinerilor din comunităţile locale şi reprezentanţilor ONG-urilor cu activitate în domeniul protecţiei mediului dovedită prin statut. Cursul va fi organizat într-o locaţie din perimetrul ariilor protejate şi va cuprinde atât activităţi teoretice, in sală, cât şi activităţi în teren. Cursul se va finaliza cu eliberarea unui certificat de participare la curs și a unei diplome de calificare/perfecționare pentru ocupația ranger – cod COR: 511315.

Ariile naturale protejate si siturile Natura2000 incluse in proiect sunt :
1. Situl Natura 2000 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului
2. Situl Natura 2000 Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea
3. Situl Natura 2000 Tăşad şi Rezervaţia a Calcarelor Tortoniene de la Tăşad,
4. Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic
5. Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma”
6. Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie
7. Situl ROSCI0084 Ferice – Plai
8. Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău

980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

Durata cursului va fi de 11 zile și va fi organizat în perioada 16-20 Mai și 23-28 Mai, fiind asigurate cursanților atât cazarea cât și masa, pe toată perioada de desfășurare, la hotel AQUA*** din stațiunea Băile 1 Mai.
Perioada de înscriere pentru prima grupă de cursanți este între 15.04.2016 – 21.04.2016, selecția participanților va fi făcută pe principiul ”primul venit-primul servit”, cu condiția încadrării în grupul țintă și a transmiterii formularului de înscriere la curs.

Persoanele interesate, care se încadrează în grupurile țintă enumerate mai sus, pot solicita informații suplimentare privind înscrierea la adresele de e-mail contact@econaturabihor.ro sau aurelia.dumiter@cjbihor.ro, iar fișa de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul www.econaturabihor.ro, secțiunea ”Despre proiect/Evenimente”. Fișa de înscriere si documentele solicitate, vor fi transmise prin e-mail la una din adresele menționate mai sus, iar după confirmarea înscrierii acestea vor fi depuse și în original.

Documente necesare pentru înscrierea la curs:
1. cerere înscriere completată,
2. copie conform cu originalul după statutul ONG (daca este cazul),
3. copie carte de identitate (C.I.),
4. copia ultimei diplome a unității de învățământ absolvită (minim studii medii),
5. adeverință medicală: Apt curs Ranger (se va aduce la curs),
6. CV din care să reiasă cunoștințe minime referitoare la arii protejate,
7. copie certificat de naștere, de căsătorie* (după caz).

{:}{:en}

Update 2: The location for the ranger course has been established – Hotel AQUA*** in Băile 1 Mai.

Update1: Registrations for the Ranger are suspended. Seats allocated for the May session were occupied. We expect the September session!

Bihor County Council organizes within the project „The impact on the ecosystems of protected areas in the custody of Bihor County Council and the Museum of Cris County on key economic sectors” – EcoNatura, a Ranger course – COR code 511315. The course addresses of persons responsible for custody of protected areas, young people from local communities and representatives of NGOs active in environmental protection established by statute. The course will be held in a location of the perimeter of protected areas and will include both theoretical activities in gym and field activities. The course will end with a certificate of participation and a diploma course training / refresher ranger occupation – COR code: 511 315.

Natural Protected Areas and Natura 2000 sites included in the project are:
1. Situl Natura 2000 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului
2. Situl Natura 2000 Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea
3. Situl Natura 2000 Tăşad şi Rezervaţia a Calcarelor Tortoniene de la Tăşad,
4. Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic
5. Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma”
6. Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie
7. Situl ROSCI0084 Ferice – Plai
8. Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău

980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

The course duration will be 11 days and it will be held from May 16 to 20 and 23 to 28 May, so participants are provided with accommodation and meals throughout the period of deployment, the AQUA *** resort hotel bathrooms 1st May.
The enrollment period for the first group of students is between 04.15.2016 – 04.21.2016, selection of participants will be made on a „first come, first served” with the target group and provided the time of transmission Course registration form.

Interested persons who fall within the target groups listed above, may require additional registration to the e-mail contact@econaturabihor.ro or aurelia.dumiter@cjbihor.ro and registration form can be downloaded on the websites www.econaturabihor.ro site, the „project / Events”. The application form and required documents will be sent by e-mail at one of the addresses above, and after confirmation of registration they will be submitted in original.

Documents required for admission to the course:
1. enrolment request completed
2. copy of the original by NGO status (if applicable)
3. ID card copy (C.I.)
4. copy of the last diploma to drive your education (minimum secondary education)
5. medical certificate: Apt Ranger course (will bring the course)
6. CV showing minimal knowledge on protected areas
7. copy of birth certificate, marriage * (if applicable).

{:}