Activitati

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Activitatea 1 Managementul proiectului

Managementul proiectului va fi asigurat de beneficiar. Echipa de proiect va avea următoarea componenţă:

–     Manager de proiect
–    Asistent manager de proiect
–    Coordonator administrativ
–    Responsabil financiar
–    Responsabil vizibilitate şi relaţia cu mass-media
–    Responsabil achiziţii publice
–    Expert IT
–    Expert economist
–    Expert arii protejate
–    Expert biodiversitate

Activitatea 2: Conferinţă lansare proiect

La lansarea proiectului va fi organizată o conferinţă de lansare a proiectului, la care vor fi invitaţi reprezentanţi ai mass-media, ai autorităţilor locale, ai universităţii, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului, ONG-uri, în total un număr minim de 30 de participanţi.

Activitatea 3: Realizarea procedurilor de achiziţii publice

Vor fi realizate caietele de sarcini şi, pe baza acestora, vor fi realizate toate procedurile de achiziţie publică necesare derulării proiectului, respectând planul de achiziţii şi legislaţia în vigoare.

Activitatea 4: Realizarea achiziţiilor de echipamente şi soft necesare derulării proiectului

Vor fi achiziţionate toate serviciile şi bunurile necesare derulării proiectului.

Activitatea 5: Realizarea unui site web al proiectului

Va fi realizat un site web al proiectului în limbile română, engleză şi maghiară, care va cuprinde informaţii despre proiect, beneficiar, programul de finanţare, activităţile proiectului şi o descriere a ariilor protejate incluse în proiect. De asemenea, concluziile studiului realizat prin proiect vor fi publicate pe site.

Activitatea 6: Realizarea studiului privind valoarea economică a ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, cuprinse în proiect.
Va fi realizat un studiu care va cuprinde informaţii referitoare la valoarea economică a ariilor protejate, studii de fezabilitate aferente amenajării infrastructurii de mediu în ariile protejate, impactul acestor amenajări asupra valorii economice a ariilor şi modul cum contribuie ecosistemele din arii protejate la principalele sectoare economice.

Activitatea 7: Realizarea workshop-ului „Ariile naturale protejate – prezent şi viitor”

La acest workshop vor fi invitaţi să participe un număr minim de 20 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului, ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind starea ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de protecţie şi conservare.

Activitatea 8 Realizarea workshop-ului „Valoarea economică a ariilor naturale
protejate”

La acest workshop vor fi invitaţi să participe un număr minim de 20 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul financiar, ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind starea economică a ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de valorificare economică din perspectiva dezvoltării durabile.

Activitatea 9: Realizarea workshop-ului „Ariile naturale protejate şi impactul lor asupra principalelor sectoare economice”

La acest workshop vor fi invitaţi să participe un număr minim de 40 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul financiar, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului, ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind posibilităţile de valorificare economică a ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de valorificare economică din perspectiva dezvoltării durabile, a împiedicării pierderii biodiversităţii şi refacerea habitatelor, acolo unde este cazul.

Activitatea 10 Campania de informare privind impactul ariilor protejate asupra sectoarelor economice
In cadrul acestei activităţi vor fi realizate 24.000 de pliante (3000 de pliante pentru fiecare dintre cele 8 situri Natura 2000 cuprinse în proiect) care vor prezenta ariile protejate şi valoarea lor economică, precum şi importanţa conservării biodiversităţii. Pliantele vor fi distribuite în comunităţile locale de pe teritoriul ariilor protejate. Vor apărea în presa scrisă şi/sau online 2 articole publicitare. Va fi realizat un film de prezentare de minim 10 minute despre ariile protejate şi impactul lor economic, care va fi difuzat pe un canal naţional, la oră de maximă audienţă şi pe un canal regional, la oră de maximă audienţă.

Va fi organizat, de asemenea un curs de rangeri pentru minim 30 de tineri din comunităţile locale de pe raza siturilor Natura 2000 cuprinse în proiect, custozii de arii şi reprezentanţi ai unor ONG-uri de mediu. Vor fi realizate alte materiale de promovare (1000 de tricouri personalizate distribuite în şcolile de pe raza ariilor protejate şi la cursul de ranger, 10 echipamente de teren personalizate pentru membrii echipei de proiect (geacă, tricou, sapcă, pelerină de ploaie, ghete de munte, umbrelă) şi 100 de etichete autocolante cu însemnele programului de finanatare, pentru echipamentele realizate prin proiect.  De asemenea, în cele 8 situri Natura 2000 vor fi instalate panouri de informare, câte unul în fiecare locaţie.

Activitatea 11: Conferinţa de închidere a proiectului

La închiderea proiectului va fi organizată o conferinţă de finalizare a proiectului, la care vor fi invitaţi reprezentanţi ai mass-media, ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului, ONG-urilor, în total un număr de minim 30 de participanţi.

Facebooktwittermail rss