{:ro}Anunț Curs de ranger{:}{:en}Ranger course announcement{:}

{:ro}

Update2: S-a stabilit locația pentru cursul de ranger – Hotel AQUA*** din stațiunea Băile 1 Mai.

Update1: Înscrierile la cursul de Ranger sunt suspendate. Locurile alocate pentru sesiunea din luna mai au fost ocupate. Vă așteptăm la sesiunea din luna septembrie!

Consiliul Județean Bihor organizează, în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate in custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice”- EcoNatura, un curs de Ranger – cod COR 511315. Cursul se adresează persoanelor responsabile de custodia ariilor protejate, tinerilor din comunităţile locale şi reprezentanţilor ONG-urilor cu activitate în domeniul protecţiei mediului dovedită prin statut. Cursul va fi organizat într-o locaţie din perimetrul ariilor protejate şi va cuprinde atât activităţi teoretice, in sală, cât şi activităţi în teren. Cursul se va finaliza cu eliberarea unui certificat de participare la curs și a unei diplome de calificare/perfecționare pentru ocupația ranger – cod COR: 511315.

Ariile naturale protejate si siturile Natura2000 incluse in proiect sunt :
1. Situl Natura 2000 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului
2. Situl Natura 2000 Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea
3. Situl Natura 2000 Tăşad şi Rezervaţia a Calcarelor Tortoniene de la Tăşad,
4. Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic
5. Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma”
6. Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie
7. Situl ROSCI0084 Ferice – Plai
8. Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău

980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

Durata cursului va fi de 11 zile și va fi organizat în perioada 16-20 Mai și 23-28 Mai, fiind asigurate cursanților atât cazarea cât și masa, pe toată perioada de desfășurare, la hotel AQUA*** din stațiunea Băile 1 Mai.
Perioada de înscriere pentru prima grupă de cursanți este între 15.04.2016 – 21.04.2016, selecția participanților va fi făcută pe principiul ”primul venit-primul servit”, cu condiția încadrării în grupul țintă și a transmiterii formularului de înscriere la curs.

Persoanele interesate, care se încadrează în grupurile țintă enumerate mai sus, pot solicita informații suplimentare privind înscrierea la adresele de e-mail contact@econaturabihor.ro sau aurelia.dumiter@cjbihor.ro, iar fișa de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul www.econaturabihor.ro, secțiunea ”Despre proiect/Evenimente”. Fișa de înscriere si documentele solicitate, vor fi transmise prin e-mail la una din adresele menționate mai sus, iar după confirmarea înscrierii acestea vor fi depuse și în original.

Documente necesare pentru înscrierea la curs:
1. cerere înscriere completată,
2. copie conform cu originalul după statutul ONG (daca este cazul),
3. copie carte de identitate (C.I.),
4. copia ultimei diplome a unității de învățământ absolvită (minim studii medii),
5. adeverință medicală: Apt curs Ranger (se va aduce la curs),
6. CV din care să reiasă cunoștințe minime referitoare la arii protejate,
7. copie certificat de naștere, de căsătorie* (după caz).

{:}{:en}

Update 2: The location for the ranger course has been established – Hotel AQUA*** in Băile 1 Mai.

Update1: Registrations for the Ranger are suspended. Seats allocated for the May session were occupied. We expect the September session!

Bihor County Council organizes within the project „The impact on the ecosystems of protected areas in the custody of Bihor County Council and the Museum of Cris County on key economic sectors” – EcoNatura, a Ranger course – COR code 511315. The course addresses of persons responsible for custody of protected areas, young people from local communities and representatives of NGOs active in environmental protection established by statute. The course will be held in a location of the perimeter of protected areas and will include both theoretical activities in gym and field activities. The course will end with a certificate of participation and a diploma course training / refresher ranger occupation – COR code: 511 315.

Natural Protected Areas and Natura 2000 sites included in the project are:
1. Situl Natura 2000 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului
2. Situl Natura 2000 Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea
3. Situl Natura 2000 Tăşad şi Rezervaţia a Calcarelor Tortoniene de la Tăşad,
4. Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic
5. Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma”
6. Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie
7. Situl ROSCI0084 Ferice – Plai
8. Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău

980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

The course duration will be 11 days and it will be held from May 16 to 20 and 23 to 28 May, so participants are provided with accommodation and meals throughout the period of deployment, the AQUA *** resort hotel bathrooms 1st May.
The enrollment period for the first group of students is between 04.15.2016 – 04.21.2016, selection of participants will be made on a „first come, first served” with the target group and provided the time of transmission Course registration form.

Interested persons who fall within the target groups listed above, may require additional registration to the e-mail contact@econaturabihor.ro or aurelia.dumiter@cjbihor.ro and registration form can be downloaded on the websites www.econaturabihor.ro site, the „project / Events”. The application form and required documents will be sent by e-mail at one of the addresses above, and after confirmation of registration they will be submitted in original.

Documents required for admission to the course:
1. enrolment request completed
2. copy of the original by NGO status (if applicable)
3. ID card copy (C.I.)
4. copy of the last diploma to drive your education (minimum secondary education)
5. medical certificate: Apt Ranger course (will bring the course)
6. CV showing minimal knowledge on protected areas
7. copy of birth certificate, marriage * (if applicable).

{:}

rss Facebooktwittermail

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.