{:ro}Aria 1{:}{:en}Area 1{:}{:hu}1. terület{:}

{:ro}

Situl Natura 2000 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului

Situl Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului se află la aproximativ 9 km SE de Oradea, în apropierea satului Betfia, Com. Sânmartin, judeţul Bihor. La rezervaţie se poate ajunge din Oradea, pe ruta E 79 până la Băile 1 Mai, iar de aici pe drumul comunal care traversează satul Haieu, până la satul Betfia. Locul fosilifer se află la aproximativ 300 m de marginea satului, pe versantul sud-vestic al Dealului Şomleu, în apropierea Avenului Betfia, cunoscut local şi sub numele de Hudra Bradii, datele geografice de localizare ale rezervaţiei fiind 22° 1′ 19″ longitudine estică şi 46° 58′ 94″ latitudine nordică, cu o suprafaţă de 0,40 ha. Situl Betfia are o suprafaţă de 1748 ha şi se suprapune cu rezervaţia, datele geografice de localizare fiind 22° 01′ 41″ longitudine estică şi 46° 58′ 30″ latitudine nordică, reprezentând o importanţă deosebită pentru speciile de lilieci, amfibieni şi reptile.

{:}{:en} 

Natura 2000 site Betfia and Natural Reservation Locul fosilifer (Fossil site), on Şomleului Hill

Betfia site and Natural Reservation Locul fosilifer from Şomleului Hill is located at about 9 km SE of Oradea, near the Betfia village, Com. Sânmartin, Bihor County. The reservation can be reached from Oradea by route E 79 until 1 Mai Balneum and from there through the village road that crosses the Haieu village until the Betfia village. Locul fosilifer (Fossil site) is located at about 300 m from the edge of the village, on the south-western slope of Şomleu Hill, near Betfia Avenal, known locally under the name of Hudra Bradii, geographic data location of the reserve being 22 ° 1 ’19’ east longitude and 46 ° 58 ’94 ” northern latitude, with an area of 0.40 ha. Betfia site has an area of 1748 ha and overlaps with the reservation, geographical location data being 22 ° 01 ’41 ” eastern longitude and 46 ° 58′ 30″ northern latitude, representing a particular importance for bat species, amphibians and reptiles.

 

{:}{:hu}

Betfia Natura 2000 terület és a Somló hegyen található fosszilis maradványok természeti rezervátum

A Betfia Natura 2000 természeti terület és a Somló hegyen [Dealul Şomleului] található fosszilis maradványok természeti rezervátum Nagyváradtól dél-keletre mintegy 9 km-re található, Betfia falu mellett, Váradszentmárton  [Sânmartin] községben, Bihar megyében található. A rezervátum megközelíthető Nagyváradtól, az E79-es úton Püspökfürdőig [Băile 1 Mai], innen pedig a Hájó [Haieu] községen áthaladó községi úton lehet Betfia faluba érni. A fosszilis maradványok helye a falu szélétől mintegy 300 méterre található, a Somló hegy dél-nyugati oldalán, a Betfia zsomboly közelében, amely a helyiek körében a „Hudra Bradii” néven ismert. A rezervátum földrajzi behatárolása: 22°1’19” keleti hosszúságon és 46° 58′ 94″ északi szélességen található, alapterülete 0,40 hektár. A Betfia terület mérete 1748 ha, és magába foglalja a rezervátumot, földrajzi behatárolása: 22° 01′ 41″ keleti hosszúság és 46° 58′ 30″ északi szélesség. A terület kiemelt fontosságú az itt élő denevér-, kétéltű- és hüllőfajok számára.

{:}

rss Facebooktwittermail