{:ro}Aria 2{:}{:en}Area 2{:}{:hu}2. terület{:}

{:ro}

Situl Natura 2000 Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea

Situl Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea se află situate în Câmpia Crişurilor, în Staţiunea Băile 1 Mai, Comuna Sânmartin satul Rontau, aproximativ la 9 km de Oradea, în judeţul Bihor. Pârâul Peţea îşi are originea în “Ochiul Ţiganului”, izvor colmatat azi, urmat de “Ochiul Pompei” (captat şi slab funcţional) şi de “Ochiul Mare”, care a luat aspectul unui mic lac, acesta rămânând principalul izvor natural care mai debitează, restul izvoarelor fiind practic dispărute. Datele geografice ale localizării acestuia sunt 24° 00′ 04″ longitudine estică, 21″ 59′ 01″ longitudine vestică, 46° 59 05″ latitudine nordică, 46° 59 04″ latitudine sudică şi are o suprafaţă de 4 ha. Situl Lacul Peţea are 49 de ha şi se suprapune cu Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea, datele geografice de localizare ale acestuia fiind 21° 58′ 39″ longitudine estică şi 47° 0′ 38″ latitudine nordică şi reprezintă singurul ecosistem termal natural din România.

{:}{:en} 

Natura 2000 site Peţea Lake and Natural Reserve Peţea Creek

Peţea Lake site and Peţea Creek Natural Reservation is located in Criş Plain, in 1 Mai Balneum, Sânmartin-Rontău village, at about 9 km from Oradea, Bihor County. Peţea Creek has its origins in the „Ochiul Ţiganului” spring clogged today, followed by „Ochiul Pompei” (captured and poorly functional) and „Ochiul Mare”, who took the appearance of a small lake, which remains the main natural source who debits today, the rest of springs being practically extinct. Its geographical location data are 24° 00 ’04 „east longitude, 21″ 59′ 01 ” west longitude, 46 ° 59 05 ‘ north latitude and 46 ° 59 04′ south latitude and covers an 4 hectares area. The Peţea Lake site has 49 ha and overlaps with Peţea Creek Natural Reservation, witch is located geographical at 21° 58 ’39 „east longitude and 47 ° 0’ 38” north latitude and represents the only natural thermal ecosystem in Romania.

 

{:}{:hu}

Pece tó Natura 2000 terület és a Pece patak természeti rezervátum

A Pece tó [Lacul Peţea] Natura 2000 természeti terület és a Pece patak [Pârâul Peţea] természeti rezervátum a Körösök síkságon [Câmpia Crişurilor] fekszenek, Püspökfürdő [Băile 1 Mai] üdülőhelyen, Váradszentmárton [Sânmartin] községben, Rontó [Rontău] faluban, 9 km-re Nagyváradtól, Bihar megyében. A Pece patak a Cigány-forrásból [Ochiul Ţiganului] ered, ami mára már eltömődött, ezt követi a Pompei-forrás [Ochiul Pompei] (ezt befogták és gyengén működik), majd pedig a Nagy-forrás [Ochiul Mare], amely kis tónak néz ki, ez lévén a fő forrás, amelynek még van vízhozama, a többi forrás gyakorlatilag kiszáradt. A földrajzi behatárolás adatai: 24° 00′ 04″ keleti hosszúság, 21″ 59′ 01″ nyugati hosszúság, 46° 59 05 északi szélesség, 46° 59 04″ déli szélesség, alapterülete pedig 4 hektár. A Pece tavi terület 49 hektáros, és magában foglalja a Pece patak természeti rezervátumot, amelynek a földrajzi behatárolása a következő: 21° 58′ 39″ keleti hosszúság és 47° 0′ 38″ északi szélesség, és Romániában az egyetlen természetes hévízi ökoszisztéma.

{:}

rss Facebooktwittermail