{:ro}Aria 3{:}{:en}Area 3{:}{:hu}3. terület{:}

{:ro}

Situl Natura 2000 Tăşad şi Rezervaţia Calcarelor Tortoniene de la Tăşad

Situl Tăşad şi Rezervaţia Naturală a Calcarelor Tortoniene de la Tăşad se află pe Dealurile Crişanei, comuna Drăgeşti localitatea Tăşad, în judeţul Bihor, la 22 de km de Oradea şi 12 km de Băile Felix. Accesul în rezervaţie se face pe DN 79 Oradea Beiuş. Este mărginită de localităţile Tăşad la vest, Poiana Tăşad la nord, Bucuroaia la est şi Drăgeşti şi Stracoş la sud, şi are o suprafaţă de 0,40 ha. Accesul se poate face şi din drumul E60 Oradea Cluj, din localitatea Oşorhei, pe DJ767E, spre Poiana Tăşad, prin Copăcel. Datele geografice de localizare sunt 22° 05′ 02″ longitudine estică şi 46° 57′ 01″ latitudine nordică. Situl Tăşad are o suprafaţă de 1557 ha şi se suprapune cu rezervaţia Calcarele Tortoniene de la Tăşad, datele geografice de localizare a Sitului Natura 2000 Tăşad fiind 22° 8′ 10″ longitudine estică şi 46° 55′ 55″ latitudine nordică.
– În custodia Consiliului Judeţean Bihor: Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma”, Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie, Situl ROSCI0084 Ferice – Plai, Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău.

{:}{:en} 

Reserve Natura 2000 site and Calcarelor Tortoniene Tăşad Reservation

Tăşad site and Calcarelor Tortoniene Natural Reservasion (a limestone reservation) from Tăşad is located on Crişanei Hills, Drăgeşti village, Tăşad locality in Bihor County, at 22 km from Oradea and 12 km from Băile Felix. The access to the reservation is made on national road 79 Oradea Beiuş. It is bordered by Tăşad locality at west, Poiana Tăşad at north, Bucuroaia at east and Drăgeşti / Stracos at south and covers an ​​0.40 ha area. The access can be made also from european road 60 Oradea – Cluj, from Oşorhei town on county road 767E, to Poiana Tăşad by Copăcel. Geographical location data are 22° 05 ’02 ” east longitude and 46 ° 57′ 01″ north latitude. Tăşad site has an area of ​​1557 ha and overlaps with Calcarele Tortoniene Reservation from Tăşad, geographical location data of Natura 2000 site Tăşad being 22° 8 ’10 „east longitude and 46 ° 55′ 55” north latitude.
– In custody of Bihor County Council: Natura 2000 site ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, ROSCI0291 Site „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma” Natura 2000 ROSCI0267 Site Valea Roşie, ROSCI0084 Site Ferice – Plai, Platoul Vaşcău ROSCI0200 Site.

 

{:}{:hu}

Tasádfői Natura 2000 terület és a Tasádfői tortonai cseppkőképződmények rezervátum

A Tasádfői [Tăşad] Natura 2000 természeti terület és a Tasádfői cseppkőképződmények rezervátum a Körösvidéki dombokon [Dealurile Crişanei] található, Drágcséke [Drăgeşti] községben, Tasádfő faluban, Bihar megyében, 22 km-re Nagyváradtól és 12 km-re Félixfürdőtől [Băile Felix]. A rezervátum a DN79-es országúton, Nagyváradtól Belényes [Beiuş] irányba közelíthető meg.  Nyugaton Tasádfő, északon Kopácsmező [Poiana Tăşad], keleten Bokorvány [Bucuroaia], délen pedig Drágcséke és Isztrákos [Stracoş] települések határolják, alapterülete 0,40 hektár. Megközelíthető még a Nagyváradot Kolozsvárral összekötő E60-as útról is, Fugyivásárhely [Oşorhei] településnél letérve a DJ767E megyei útra Kopácsmező felé, Kiskopács [Copăcel] településen keresztül. A földrajzi behatárolási adatok: 22° 05′ 02″ keleti hosszúság és 46° 57′ 01″ északi szélesség. A Tasádfői terület mérete 1557 hektár, és magában foglalja a Tasádfői tortonai cseppkőképződmények rezervátumot. A Tasádfői Natura 2000 természeti terület földrajzi behatárolási adatai: 22° 8′ 10″ keleti hosszúság és 46° 55′ 55″ északi szélesség.
– A Bihar Megyei Tanács felügyelete alatt: Almásfegyverneki gyep ROSCI0347 Natura 2000 természeti terület, Bihari-havasok–Béli-hegység folyosó ROSCI0291 Natura 2000 természeti terület, Vörös völgy ROSCI0267 Natura 2000 természeti terület, Ferice – Plai ROSCI0084 terület, Vaskohi plató ROSCI0200 terület.

{:}

rss Facebooktwittermail