„Valoarea economică a ariilor naturale protejate” – workshop organizat in cadrul proiectului

O activitate importantă din cadrul acestui proiect, workshop-ul „Valoarea economică a ariilor naturale protejate”, s-a desfăşurat în data de 01.10.2015. La acest workshop au fost invitaţi să participe un număr 20 de specialişti în domeniu, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului şi ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind valoarea economică a ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de protecţie şi conservare necesare.

„Un concept relativ nou îşi face tot mai mult simţită prezenţa atunci când vorbim despre ariile protejate: valoarea economică a acestora. Pentru mine, ca biolog, este o provocare să particip, alături de specialişti în economie la evaluarea ariilor cuprinse în acest proiect. Important este ca, la finalul discuţiilor, să avem o abordare care va asigura o dezvoltare durabilă a acestora.” Marton Venczel, expert biodiversitate.

Workshopul “Ariile naturale protejate – prezent şi viitor”

Una din primele activităţi publice din cadrul acestui proiect, workshop-ul „Ariile naturale protejate – prezent şi viitor”, a avut loc în data de 23.09.2015. La acest workshop au fost invitaţi să participe un număr 20 de specialişti în domeniu, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului şi ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind starea ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de protecţie şi conservare necesare.

„Dezbaterea perspectivelor de protejare şi de dezvoltare a acestor arii de către un număr cât mai mare de specialişti din diverse medii, deci cu puncte de vedere diverse, ne va da posibilitatea ca, în cadrul raportului activităţii, dar şi în studiul final, să avem o abordare cât mai exhaustivă a tuturor problemelor şi o prioritizare a soluţiilor pentru ca aceste arii protejate să fie conservate cât mai bine, să îşi păstreze valoarea naturală deosebită dar, în acelaşi timp, aceste măsuri să ducă la o dezvoltare durabilă a zonelor.” Răzvan Dumbravă, expert arii protejate.

UN NOU PROIECT DESTINAT ARIILOR PROTEJATE

In data de 15 iulie 2015, ora 12,00, în sala de conferinţe a hotelului CARO din Oradea, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 21/b, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Proiectul este implemntat de către Consiliul Județean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Valoarea contractului este de 375.981,87 euro adică 1.659.020 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din mecanismul Financiar SEE (85%) este de 319.584,59 euro, adică 1.410.167 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (15%) este de 56.397,28 euro, adică 248.853 lei. (curs infoeuro: 1 euro = 4,4125 lei). La eveniment au participat reprezentanți ai beneficiarului, reprezentanți ai unor ONG-uri cu obiect de activitate în domeniul protecției mediului, ai APM Bihor și ai Universității din Oradea, precum și reprezentanți ai presei.