{:ro}Concluzii{:}{:en}Conclusion{:}{:hu}Következtetések{:}

{:ro}

RAPOARTE

Raport privind starea ariilor protejate și a siturilor Natura2000, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de protecție şi conservare

Raport privind starea economică a ariilor protejate și a siturilor Natura2000, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de valorificare economică din perspectiva dezvoltării durabile

Raport privind posibilităţile de valorificare economică a ariilor protejate și a siturilor Natura2000, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de valorificare economică din perspectiva dezvoltării durabile

Raport final A.3. – Evaluare biodiversitate ROSCI0347_CJ BIHOR

Raport final A.3. – Evaluare biodiversitate ROSCI0267_CJ BIHOR

Raport final A.3. – Evaluare biodiversitate ROSCI0291_CJ BIHOR

Raport final A.3. – Evaluare biodiversitate ROSCI0084_CJ BIHOR

Studiu privind impactul ecosistemelor bh

REIA CODRU MOMA

REIA FEGERNIC

REIA FERICE PLAI

REIA VALEA ROSIE{:}{:en}

REPORTS

Report on the state of protected areas and Natura 2000 sites, development perspectives and protection and conservation measures

Report on the economic status of protected areas and Natura 2000 sites, the development perspectives and economic measures for sustainable development

Report on the possibilities of economic capitalisation of protected areas and Natura 2000 sites, development perspectives and economic measures for sustainable development{:}{:hu}

JELENTÉSEK

A védett területekre és a Natura 2000 területekre, fejlesztési perspektívákra és a védelmi és állagmegőrzési intézkedésekre vonatkozó jelentés.

A védett területek és a Natura 2000 területek a gazdasági állapotára, fejlesztési perspektívákra és a gazdasági kihasználásra, a tartós fejlesztés szemszögéből, vonatkozó jelentés.

A védett területek és a Natura 2000 területek gazdasági kihasználásának lehetőségeire, a fejlesztési perspektívákra és a gazdasági kihasználás intézkedéseire, a tartós fejlesztés szemszögéből, vonakozó jelentés{:}

rss Facebooktwittermail