CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI „IMPACTUL ECOSISTEMELOR DIN ARIILE PROTEJATE AFLATE ÎN CUSTODIA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ȘI A MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR ASUPRA PRINCIPALELOR SECTOARE ECONOMICE (ECONATURA)”

                                                                   

ORADEA, ROMÂNIA, 31.03.2017

Miercuri, 05 aprilie 2017, va avea loc conferința de închidere a proiectului ECONATURA. Activitatea se va desfășura la hotelul Perla din Băile 1 Mai, cu începere de la ora 10.30.

Proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)” este implementat în perioada 19 mai 2015 – 30 aprilie 2017 de Consiliul Județean Bihor, în calitate de Promotor de Proiect, și este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, pentru care Ministerul Mediului este Operator de Program.

Valoarea contractului este de 375.981,87 euro, din care 319.584,59 euro (85%) fonduri nerambursabile din Mecanismul Financiar SEE 2009 -2014 și  56.397,28 euro (15%) cofinanțare de la  bugetul de stat prin Ministerul Mediului.

Consiliul Județean Bihor nu are contribuție financiară în cadrul acestui proiect.

„Proiectul a vizat identificarea acelor sectoare economice care se pot dezvolta în perimetrele protejate, fără a afecta biodiversitatea acestora. În paralel, prin implementarea proiectului, s-au realizat primele studii privind biodiversitatea în siturile Natura 2000 aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și primele studii privind evaluarea serviciilor ecosistemice. Au fost realizate și acțiuni de conștientizare a populației asupra faptului că ariile naturale protejate nu sunt o piedică în calea dezvoltării, ci ele pot contribui semnificativ la dezvoltarea comunităților umane, în acord cu principiile dezvoltării durabile” – Manager proiect, Dr. Aurelia Florina Dumiter

„Unul dintre rezultatele foarte importante ale proiectului este aplicația EcoNatura Raport, prin care vizitatorii aflați în siturile Natura 2000 vizate de proiect vor putea transmite custodelui rapoarte cu privire la diferite incidente întâlnite în situri.  Conferința de închidere a proiectului va fi deosebită. Invitații vor avea ocazia să testeze practic, în teren, modul în care funcționează aplicația EcoNatura Raport” – Responsabil cu vizibilitatea și relația cu mass-media, ing. Dan N. Poinar

Pentru detalii contactați Consiliul Județean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro.

Consiliul județean Bihor este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE accesați: www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro și www.eeagrantsmediu.ro.

COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA PROIECTUL ECONATURA, DESTINAT ARIILOR PROTEJATE

                                                              

În data de 05 aprilie 2017 va fi lansată, în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”, aplicația „EcoNatura Report”,
„Pentru a asigura un impact cât mai mare asupra publicului, această aplicație a fost prezentată în cadrul evenimentului GIS Day, din data de 16 noiembrie 2016, organizat de Facultatea de Geografie, Turism și Sport, din cadrul Universității din Oradea, eveniment la care, în calitate de partener, participă și Consiliul Judetean Bihor. Aplicatia „EcoNatura Report” are la bază tehnologia GIS, cu o interfață de hartă pentru previzualizarea resurselor, utilizatorul având posibilitatea de a transmite rapoarte privind incidentele semnalate în siturile Natura 2000”, a declarat Aurelia Dumiter, manager de proiect
Activitatea de lansare va avea loc în data de 05 aprilie 2017, ora 1100, în cadrul Conferinței de închidere a proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”.
„Aplicația este utilă pentru că publicul larg va putea afla date importante referitoare la biodiversitatea din ariile protejate vizate, cum ar fi: limitele ariilor, habitatele specifice, distribuția speciilor, cât și informații despre activitățile economice ce se desfășoară în siturile Natura2000. Prin intermediul aplicației vor putea fi raportate activitățile care contravin măsurilor de protecție din ariile protejate realizându-se astfel o monitorizarea mai eficientă a acestora de către custozi”, spune Răzvan Dumbravă, expert arii protejate

În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de program și Consiliul Județean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.
Valoarea contractului este de 375.981,87 euro adică 1.659.020 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din mecanismul Financiar SEE (85%) este de 319.584,59 euro, adică 1.410.167 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%) este de 56.397,28 euro, adică 248.853 lei. (curs infoeuro 1 euro = 4,4125 lei).
Consiliul Județean Bihor nu are contribuție financiară în cadrul acestui proiect.
Durata de implementare a proiectului este până la 31 ianuarie 2017.
Pentru detalii, contactați Consiliul Județean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0773364727, e-mail: contact@econaturabihor.ro, www.econaturabihor.ro
Consiliul Judetean Bihor este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Programul RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor este finanțat prin Granturile SEE 2009 – 2014 (EEA Grants).

Pentru detalii suplimentare privind Granturile SEE accesați site-urile: www.eeagrants.com, www.eeagrants.ro sau www.eeagrantsmediu.ro.

Campania de informare-masă rotundă

In perioda 8-10 martie 2017, a avut loc masa rotunda cu tema “Rezultate si concluzii in cadrul proiectului EcoNatura”, la care au participat reprezentanti ai custozilor siturilor Natura 2000, reprezentanti ai Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, reprezentanti ai prestatorilor diferitelor servicii contractate in cadrul proiectului, reprezentanti ai altor beneficiari de proiecte din cadrul programului RO02 Biodiversitate si servicii ale ecosistemelor si membrii echipei de proiect.

Announcement: Ranger Course, second session

Update: Registration for the second session of the ranger course is suspend – the allocated seats were occupied!

Bihor County Council organizes the project “The impact ecosystems of protected areas in the custody of Bihor County Council and the Museum of Cris County on key economic sectors” – EcoNatura , a Ranger course – COR code 511315.

The course addresses:


 • custody persons responsible for protected areas,
 • youth in local communities
 • NGO representatives working in the field of environmental protection established by statute.

  The course will be held in a location of the perimeter of protected areas and will include both theoretical activities in gym and field activities. The course will end with a certificate of participation and a diploma course training / refresher ranger occupation – COR code: 511 315 .

  Protected natural areas and Natura 2000 sites included in the project are:
  1. Natura 2000 site and the Nature Reserve Betfia Hill Place fossil Şomleului
  2. Natura 2000 site and the Nature Reserve Creek Lake Peţea Peţea
  3. Natura 2000 site Tăşad Reserve and limestone tortoniene from Tăşad
  4. Natura 2000 site ROSCI0347 Fegernic Meadow
  5. site ROSCI0291 “Corridor Bihor Mountains – Woods Moma”
  6. Red Natura 2000 site ROSCI0267 Valley
  7. Blessed ROSCI0084 site – Plai
  8. ROSCI0200 Plateau Vaşcău site.

  980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

  The course duration will be of 11 days and will be held from 19 to 24 September and 26 September to 30 September 2016 , so students are assured accommodation and meals throughout the period of deployment, guesthouse Tour, Remetea , Bihor County.

  The enrollment period for the second group of trainees is between 25/08/2016 – 09/09/2016 , the selection of participants will be made on a “first come, first served ‘provided employment in the target group and sending the registration form in the course.

  Interested persons who fall within the target groups listed above, may require additional registration to the e-mail contact @ href=”mailto:contact@econaturabihor.ro” econaturabihor .com or href=”mailto:aurelia.dumiter@cjbihor.ro” aurelia.dumiter@cjbihor.ro and the scanned documents will be completed and sent by e-mail to the organizer at href=”mailto:contact@econaturabihor.ro” contact@econaturabihor.ro . Registration form can be downloaded from the website href=”http://www.econaturabihor.ro” www.econaturabihor.ro , the “Project / Events”.

  Registration form and required documents will be sent by e-mail at one of the addresses above, and after confirmation of registration they will be sent scanned by e-mail georgiana.andrei@propark.ro and filed on the first day of the course organizers.
  Documents required for admission to the course:
  1. enrollment request completed
  2. copy of the original by NGO status (if applicable)
  3. ID card copy (C.I.)
  4. copy of the last diploma to drive your education (minimum secondary education)
  5. medical certificate: Apt Ranger course (will bring the course)
  6. CV showing minimal knowledge on protected areas
  7. copy of birth certificate, marriage * (if applicable).


Ranger course announcement

Update 2: The location for the ranger course has been established – Hotel AQUA*** in Băile 1 Mai.

Update1: Registrations for the Ranger are suspended. Seats allocated for the May session were occupied. We expect the September session!

Bihor County Council organizes within the project “The impact on the ecosystems of protected areas in the custody of Bihor County Council and the Museum of Cris County on key economic sectors” – EcoNatura, a Ranger course – COR code 511315. The course addresses of persons responsible for custody of protected areas, young people from local communities and representatives of NGOs active in environmental protection established by statute. The course will be held in a location of the perimeter of protected areas and will include both theoretical activities in gym and field activities. The course will end with a certificate of participation and a diploma course training / refresher ranger occupation – COR code: 511 315.

Natural Protected Areas and Natura 2000 sites included in the project are:
1. Situl Natura 2000 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului
2. Situl Natura 2000 Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea
3. Situl Natura 2000 Tăşad şi Rezervaţia a Calcarelor Tortoniene de la Tăşad,
4. Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic
5. Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma”
6. Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie
7. Situl ROSCI0084 Ferice – Plai
8. Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău

980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

The course duration will be 11 days and it will be held from May 16 to 20 and 23 to 28 May, so participants are provided with accommodation and meals throughout the period of deployment, the AQUA *** resort hotel bathrooms 1st May.
The enrollment period for the first group of students is between 04.15.2016 – 04.21.2016, selection of participants will be made on a “first come, first served” with the target group and provided the time of transmission Course registration form.

Interested persons who fall within the target groups listed above, may require additional registration to the e-mail contact@econaturabihor.ro or aurelia.dumiter@cjbihor.ro and registration form can be downloaded on the websites www.econaturabihor.ro site, the “project / Events”. The application form and required documents will be sent by e-mail at one of the addresses above, and after confirmation of registration they will be submitted in original.

Documents required for admission to the course:
1. enrolment request completed
2. copy of the original by NGO status (if applicable)
3. ID card copy (C.I.)
4. copy of the last diploma to drive your education (minimum secondary education)
5. medical certificate: Apt Ranger course (will bring the course)
6. CV showing minimal knowledge on protected areas
7. copy of birth certificate, marriage * (if applicable).

The workshop “Protected natural areas and their impact on key economic sectors”

The last activity in a series of three workshops, the one entitled “Protected natural areas and their impact on key economic sectors”, held on 10.07.2015. At this workshop were invited to attend a number 20 experts, representatives of local authorities, universities, environmental protection and NGOs. The activity will conclude with a report on the impact of major economic sectors on protected areas and Natura 2000 sites included in the project development prospects, but also appropriate measures for a better protection and their conservation.

“We expect that at the end of this workshop, we have three reports of great quality to support us in a study as rich and meaningful which will constitute a working tool important for authorities and agents economic, so that sustainable development in these areas to become effective conservation and protection of nature in perfect harmony with economic development.” PhD. Aurelia Florina Dumiter, project manager.