Evenimente


COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA UN NOU PROIECT DESTINAT ARIILOR PROTEJATE

ORADEA, ROMÂNIA, 13.07.2015

În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de Operator de program şi Consiliul Judeţean Bihor, în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Valoarea contractului este de 375.981,87 euro adică 1.659.020 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din mecanismul Financiar SEE (85%) este de 319.584,59 euro, adică 1.410.167 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (15%) este de 56.397,28 euro, adică 248.853 lei. (curs infoeuro: 1 euro = 4,4125 lei).
Consiliul Judeţean Bihor nu are contribuţie financiară în cadrul acestui proiect.

Durata de implementare a proiectului este până la 30 aprilie 2016.
„Proiectul vizează identificarea acelor sectoare economice care se pot dezvolta în perimetrele protejate, fără a afecta biodiversitatea acestora. În paralel, prin implementarea proiectului, se doreşte identificarea posibilităţilor de reconstrucţie ecologică, acolo unde este cazul, dar şi conştientizarea populaţiei asupra faptului că ariile naturale protejate nu sunt o piedică în calea dezvoltării, ci ele pot contribui semnificativ la dezvoltarea comunităţilor umane, în acord cu principiile dezvoltării durabile.”
Manager proiect, Dr. Aurelia Florina Dumiter.

Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc în data de 15 iulie 2015, ora 12,00, în sala de conferinţe a hotelului CARO din Oradea, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 21/b.
Pentru detalii de contact: Consiliul Judeţean Bihor: Oradea, Parcul Traian nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro.

Consiliul Judeţean Bihor este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Programul RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants)


SUS

Comunicat de presă referitor la workshopul “Ariile naturale protejate – prezent şi viitor” 

COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA PROIECTUL  “ECONATURA”
ORADEA, ROMÂNIA, 18.09.2015

În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de Operator de program şi Consiliul Judeţean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02 – Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Una din primele activităţi publice din cadrul acestui proiect, workshop-ul „Ariile naturale protejate – prezent şi viitor”, a avut loc în data de 23.09.2015. La acest workshop au fost invitaţi să participe un număr 20 de specialişti în domeniu, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului şi ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind starea ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de protecţie şi conservare necesare.

„Dezbaterea perspectivelor de protejare şi de dezvoltare a acestor arii de către un număr cât mai mare de specialişti din diverse medii, deci cu puncte de vedere diverse, ne va da posibilitatea ca, în cadrul raportului activităţii, dar şi în studiul final, să avem o abordare cât mai exhaustivă a tuturor problemelor şi o prioritizare a soluţiilor pentru ca aceste arii protejate să fie conservate cât mai bine, să îşi păstreze valoarea naturală deosebită dar, în acelaşi timp, aceste măsuri să ducă la o dezvoltare durabilă a zonelor.”
Răzvan Dumbravă, expert arii protejate.

Pentru detalii de contact: Consiliul Judeţean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro
Consiliul Judeţean Bihor este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Programul RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants).


SUS

Comunicat de presă în urma workshopului “Valoarea economică a ariilor naturale protejate”

OMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA PROIECTUL  “ECONATURA”
ORADEA, ROMÂNIA, 28.09.2015

În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de Operator de program şi Consiliul Judeţean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.
O activitate importantă din cadrul acestui proiect, workshop-ul „Valoarea economică a ariilor naturale protejate”, s-a desfăşurat în data de 01.10.2015. La acest workshop au fost invitaţi să participe un număr 20 de specialişti în domeniu, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului şi ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind valoarea economică a ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de protecţie şi conservare necesare.

„Un concept relativ nou îşi face tot mai mult simţită prezenţa atunci când vorbim despre ariile protejate: valoarea economică a acestora. Pentru mine, ca biolog, este o provocare să particip, alături de specialişti în economie la evaluarea ariilor cuprinse în acest proiect. Important este ca, la finalul discuţiilor, să avem o abordare care va asigura o dezvoltare durabilă a acestora.”
Marton Venczel, expert biodiversitate.
Pentru detalii de contact: Consiliul Judeţean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro
Consiliul Judeţean Bihor este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
Programul RO02 – Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants).


SUS

Comunicat de presa referitor la workshopul “Ariile naturale protejate şi impactul lor asupra principalelor sectoare economice”

COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA PROIECTUL  “ECONATURA”
ORADEA, ROMÂNIA, 04.10.2015

În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de Operator de program şi Consiliul Judeţean Bihor, în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Ultima activitate dintr-o serie de trei workshop-uri, cel intitulat „Ariile naturale protejate şi impactul lor asupra principalelor sectoare economice”, a avut loc în data de 07.10.2015.  La acest workshop au fost invitaţi să participe un număr 20 de specialişti în domeniu, reprezentanti ai autorităţilor locale, universităţi, instituţii din domeniul protecţiei mediului şi ONG-uri. Activitatea se va finaliza cu un raport privind impactul principalelor sectoare economice asupra ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare, dar şi măsurile care se impun pentru o cât mai bună protecţie şi conservare a acestora.
„Ne aşteptăm ca, la finalul acestui workshop, să avem trei rapoarte de mare calitate, care să ne sprijine în realizarea unui studiu cât mai complex şi relevant care se va constitui într-un instrument de lucru important atât pentru autorităţi, cât şi pentru agenţii economici, astfel încât dezvoltarea durabilă în aceste zone să devină efectivă, împletind armonios conservarea şi protejarea naturii cu dezvoltarea economică.”
Dr. Aurelia Florina Dumiter, manager de proiect.
Pentru detalii de contact: Consiliul Judeţean Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro
Consiliul Judeţean Bihor este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
Programul RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants).

SUS


Comunicat de presa aplicatie conf fin (1)

Facebooktwittermail rss