{:ro}Evenimente{:}{:en}Events{:}

{:ro}


COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA UN NOU PROIECT DESTINAT ARIILOR PROTEJATE

ORADEA, ROMÂNIA, 13.07.2015

În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de Operator de program şi Consiliul Judeţean Bihor, în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Valoarea contractului este de 375.981,87 euro adică 1.659.020 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din mecanismul Financiar SEE (85%) este de 319.584,59 euro, adică 1.410.167 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (15%) este de 56.397,28 euro, adică 248.853 lei. (curs infoeuro: 1 euro = 4,4125 lei).
Consiliul Judeţean Bihor nu are contribuţie financiară în cadrul acestui proiect.

Durata de implementare a proiectului este până la 30 aprilie 2016.
„Proiectul vizează identificarea acelor sectoare economice care se pot dezvolta în perimetrele protejate, fără a afecta biodiversitatea acestora. În paralel, prin implementarea proiectului, se doreşte identificarea posibilităţilor de reconstrucţie ecologică, acolo unde este cazul, dar şi conştientizarea populaţiei asupra faptului că ariile naturale protejate nu sunt o piedică în calea dezvoltării, ci ele pot contribui semnificativ la dezvoltarea comunităţilor umane, în acord cu principiile dezvoltării durabile.”
Manager proiect, Dr. Aurelia Florina Dumiter.

Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc în data de 15 iulie 2015, ora 12,00, în sala de conferinţe a hotelului CARO din Oradea, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 21/b.
Pentru detalii de contact: Consiliul Judeţean Bihor: Oradea, Parcul Traian nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro.

Consiliul Judeţean Bihor este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Programul RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants)


SUS

Comunicat de presă referitor la workshopul “Ariile naturale protejate – prezent şi viitor” 

COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA PROIECTUL  “ECONATURA”
ORADEA, ROMÂNIA, 18.09.2015

În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de Operator de program şi Consiliul Judeţean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02 – Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Una din primele activităţi publice din cadrul acestui proiect, workshop-ul „Ariile naturale protejate – prezent şi viitor”, a avut loc în data de 23.09.2015. La acest workshop au fost invitaţi să participe un număr 20 de specialişti în domeniu, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului şi ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind starea ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de protecţie şi conservare necesare.

„Dezbaterea perspectivelor de protejare şi de dezvoltare a acestor arii de către un număr cât mai mare de specialişti din diverse medii, deci cu puncte de vedere diverse, ne va da posibilitatea ca, în cadrul raportului activităţii, dar şi în studiul final, să avem o abordare cât mai exhaustivă a tuturor problemelor şi o prioritizare a soluţiilor pentru ca aceste arii protejate să fie conservate cât mai bine, să îşi păstreze valoarea naturală deosebită dar, în acelaşi timp, aceste măsuri să ducă la o dezvoltare durabilă a zonelor.”
Răzvan Dumbravă, expert arii protejate.

Pentru detalii de contact: Consiliul Judeţean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro
Consiliul Judeţean Bihor este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Programul RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants).


SUS

Comunicat de presă în urma workshopului “Valoarea economică a ariilor naturale protejate”

OMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA PROIECTUL  “ECONATURA”
ORADEA, ROMÂNIA, 28.09.2015

În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de Operator de program şi Consiliul Judeţean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.
O activitate importantă din cadrul acestui proiect, workshop-ul „Valoarea economică a ariilor naturale protejate”, s-a desfăşurat în data de 01.10.2015. La acest workshop au fost invitaţi să participe un număr 20 de specialişti în domeniu, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului şi ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind valoarea economică a ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de protecţie şi conservare necesare.

„Un concept relativ nou îşi face tot mai mult simţită prezenţa atunci când vorbim despre ariile protejate: valoarea economică a acestora. Pentru mine, ca biolog, este o provocare să particip, alături de specialişti în economie la evaluarea ariilor cuprinse în acest proiect. Important este ca, la finalul discuţiilor, să avem o abordare care va asigura o dezvoltare durabilă a acestora.”
Marton Venczel, expert biodiversitate.
Pentru detalii de contact: Consiliul Judeţean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro
Consiliul Judeţean Bihor este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
Programul RO02 – Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants).


SUS

Comunicat de presa referitor la workshopul “Ariile naturale protejate şi impactul lor asupra principalelor sectoare economice”

COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA PROIECTUL  “ECONATURA”
ORADEA, ROMÂNIA, 04.10.2015

În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de Operator de program şi Consiliul Judeţean Bihor, în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Ultima activitate dintr-o serie de trei workshop-uri, cel intitulat „Ariile naturale protejate şi impactul lor asupra principalelor sectoare economice”, a avut loc în data de 07.10.2015.  La acest workshop au fost invitaţi să participe un număr 20 de specialişti în domeniu, reprezentanti ai autorităţilor locale, universităţi, instituţii din domeniul protecţiei mediului şi ONG-uri. Activitatea se va finaliza cu un raport privind impactul principalelor sectoare economice asupra ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare, dar şi măsurile care se impun pentru o cât mai bună protecţie şi conservare a acestora.
„Ne aşteptăm ca, la finalul acestui workshop, să avem trei rapoarte de mare calitate, care să ne sprijine în realizarea unui studiu cât mai complex şi relevant care se va constitui într-un instrument de lucru important atât pentru autorităţi, cât şi pentru agenţii economici, astfel încât dezvoltarea durabilă în aceste zone să devină efectivă, împletind armonios conservarea şi protejarea naturii cu dezvoltarea economică.”
Dr. Aurelia Florina Dumiter, manager de proiect.
Pentru detalii de contact: Consiliul Judeţean Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro
Consiliul Judeţean Bihor este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
Programul RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants).

SUS


Comunicat de presa aplicatie conf fin (1){:}{:en}

PRESS RELEASE REFEARING TO A NEW PROJECT FOR PROTECTED AREAS

ORADEA, ROMANIA, 13.07.2015

On 19.05.2015 it was signed the financing contract for the project „The ecosystems impact in protected areas in the custody of Bihor County Council and Ţării Crişurilor Museum on the main economic sectors (EcoNatura)”. The contract was signed between the Ministry of Environment, Water and Forests, as Operator of the program and Bihor County Council as project beneficiary. The project is implemented within the Program RO02-Biodiversity and ecosystem services, financed through the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) 2009-2014.

The contract value is 375,981.87 euros, meaning 1,659,020 lei, from which the Grant eligible value from the EEA Financial Mechanism (85%) is 319,584.59 euros, or 1,410,167 lei and Grant eligible amount of the national budget (15%) is 56,397.28 euros, or 248,853 lei. (1 euro = 4.4125 lei – info-euro course). Bihor County Council has no financial contribution at this project.

The project term is until 30 April 2016. „The project aims to identify those economic sectors that can be developed in the protected perimeters without affecting their biodiversity. In parallel, trough project implementation it is desired to identify opportunities for ecological restoration, where applicable, and also public awareness to the fact that protected areas are not an obstacle in development path, but they can significantly contribute to human community development, in agreement with sustainable development principles. Project Manager, Dr. Aurelia Florina Dumiter.

Press conference to launch the project took place on July 15 2015 at 12.00 o clock, in the conference room of the CARO hotel in Oradea, Mihail Kogalniceanu street, no. 21/b. For contact details: Bihor County Council: Oradea, Traian Park, no. 5, tel: 0259410181, Fax: 0259410182, www.cjbihor.ro.

Bihor County Council is the local government authority, constituted at the county level, for coordinate the communal and town councils activity, in order to achieve county public services of interest. RO02 – Biodiversity and ecosystem services program is financed from the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) (EEA Grants / Norway Grants).


UP

Press release referring to the workshop „Protected natural areas – present and future”

PRESS RELEASE ON THE PROJECT „ECONATURA”
ORADEA, ROMANIA, 18.09.2015

On 19.05.2015 it was signed the financing contract for the project „The ecosystems impact in protected areas in the custody of Bihor County Council and Ţării Crişurilor Museum on the main economic sectors (EcoNatura)”. The contract was signed between the Ministry of Environment, Water and Forests, as Operator of the program and Bihor County Council as project Beneficiary. The project is implemented within the RO02-Biodiversity and ecosystem services Program, financed through the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) 2009-2014.

One of the first public activity of this project, the workshop „Protected natural areas – Present and Future” took place on 09.23.2015. At this workshop were invited to attend 20 experts, representatives of local authorities, universities, environmental protection institutions and NGOs. The activity will conclude with a report on the state of Natura 2000 protected areas and sites included in the project, developments perspectives and necessary measures to protect and preserve the area.

“The prospects debate for protect and develop these areas from as many specialists as we can invite, from diverse backgrounds, with various points of view will give us the possibility to have an exhaustive approach to all problems in the final report of the activity, and also in the final study and to prioritize solutions for these protected areas to be preserved as well as we can, to retain their outstanding natural value, but, at the same time, these measures will lead to a sustainable development of the areas.

Razvan Dumbravă, protected areas expert.

For contact details: Bihor County Council: Oradea, Traian Park no. 5, tel: 0259410181, Fax: 0259410182, www.cjbihor.ro

Bihor County Council is the local government authority, constituted at the county level, for coordinate the communal and town councils activity, in order to achieve county public services of interest. RO02 – Biodiversity and ecosystem services Program is financed from the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) (EEA Grants / Norway Grants).


UP

Press release referring to the workshop „The economic value of protected natural areas”

PRESS RELEASE REFERING TO THE PROJECT „ECONATURA”
ORADEA, ROMANIA, 28.09.2015

On 19.05.2015 it was signed the financing contract for the project „The ecosystems impact in protected areas in the custody of Bihor County Council and Ţării Crişurilor Museum on the main economic sectors (EcoNatura)”. The contract was signed between the Ministry of Environment, Water and Forests, as Operator of the program and Bihor County Council as project Beneficiary. The project is implemented within the RO02-Biodiversity and ecosystem services Program, financed through the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) 2009-2014.

An important activity of this project, the workshop „The economic value of protected natural areas” took place on 01.10.2015. At this workshop were invited to attend 20 experts, representatives of local authorities, of universities, environmental protection institutions and NGOs. The activity will conclude with a report referring to the economic value of protected areas and Natura 2000 sites included in the project, development perspectives and necessary measures to protect and preserve the areas.

„A relatively new concept makes its presence felt more and more when we talk about protected areas: their economic value. For me, as a biologist, it is a challenge to participate with economic experts to assess the areas included in the project. It is important that at the end of the talks to have an approach that will ensure their sustainable development.”

Marton Venczel, biodiversity expert.

For contact details: Bihor County Council: Oradea, Traian Park no. 5, tel: 0259410181, Fax: 0259410182, www.cjbihor.ro

Bihor County Council is the local government authority, constituted at the county level, for coordinate the communal and town councils activity, in order to achieve county public services of interest. RO02 – Biodiversity and ecosystem services Program is financed from the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) (EEA Grants / Norway Grants).


UP

Press release referring to the workshop „Protected natural areas and their impact on major economic sectors”

PRESS RELEASE REFERING TO THE PROJECT „ECONATURA”
ORADEA, ROMANIA, 04.10.2015

On 19.05.2015 it was signed the financing contract for the project „The ecosystems impact in protected areas in the custody of Bihor County Council and Ţării Crişurilor Museum on the main economic sectors (EcoNatura)”. The contract was signed between the Ministry of Environment, Water and Forests, as Operator of the program and Bihor County Council as project Beneficiary. The project is implemented within the RO02-Biodiversity and ecosystem services Program, financed through the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) 2009-2014.

The last activity in a series of three workshops, one entitled „Protected natural areas and their impact on major economic sectors” took place on 10.07.2015. At this workshop were invited to attend 20 experts, representatives of local authorities, universities, environmental protection institutions and NGOs. The activity will conclude with a report on the major economic sectors impact on protected areas and Natura 2000 sites included in the project, development prospects and appropriate measures for a better protection and their conservation.

„We expect, at the end of this workshop to have three reports of a great quality to support us in the achievement of an complex and relevant study that will constitute a major tool for authorities and also economic operators, so the sustainable development in these areas to becomes effective, conservation and protection of nature being in perfect harmony with economic development”.

Dr. Aurelia Florina Dumiter, project manager.

For contact details: Bihor County Council: Oradea, Traian Park no. 5, tel: 0259410181, Fax: 0259410182, www.cjbihor.ro

Bihor County Council is the local government authority, constituted at the county level, for coordinate the communal and town councils activity, in order to achieve county public services of interest. RO02 – Biodiversity and ecosystem services Program is financed from the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) (EEA Grants / Norway Grants).

UP


{:}

rss Facebooktwittermail