„A védett természeti területek és az általuk kifejtett hatás a főbb gazdasági ágazatokra” workshop

A három workshopból álló sorozat utolsó műhelytevékenységére, „A védett természeti területek és az általuk a főbb gazdasági ágazatokra kifejtett hatás” workshopra 2015. október 7-én került sor.  A workshopra meghívót kapott a területen jártas 20 szakértő, a helyi hatóságok képviselői, környezetvédelemmel foglalkozó intézmények, egyetemek és civilszervezetek képviselői. A tevékenység a főbb gazdasági ágazatoknak a védett területekere és a projekthez tartozó Natura 2000 természeti területekre kifejtett hatására, a fejlesztési kilátásokra, valamint a jobb védelemhez és megőrzéshez szükséges intézkedésekre vonatkozó jelentések összeállításával zárul.
„Arra számítunk, hogy a workshop végén három kiemelkedő minőségű jelentésünk lesz, amelyek segítségünkre lesznek egy összetett és releváns tanulmány megvalósításában, ami mind a hatóságok, mind pedig a gazdasági szereplők számára fontos munkaeszköznek számít majd, hozzájárulva az adott területek valós fenntartható fejlődéséhez, harmonikusan összekapcsolva a természet védelmét és megőrzését a gazdasági fejlődéssel.”  Dr. Aurelia Florina Dumiter, projektmenedzser.

 

„A védett természeti területek gazdasági értéke” – a projekt keretében szervezett workshop

A projekt egyik fontos tevékenysége, „A védett természeti területek gazdasági értéke” workshop 2015. október 1-jén zajlott. A workshopra meghívót kapott a területen jártas 20 szakértő, a helyi hatóságok képviselői, környezetvédelemmel foglalkozó intézmények, egyetemek és civilszervezetek képviselői. A tevékenység a védett területek és a projekthez tartozó Natura 2000 természeti területek gazdaségi értékére, a fejlesztési kilátásokra, valamint a védelemhez és megőrzéshez szükséges intézkedésekre vonatkozó jelentés összeállításával zárul.

„A védett területekről való gondolkodásban egyre gyakrabban szerepel egy viszonylag új fogalom: a védett területek gazdasági értéke. Biológusként számomra kihívást jelent a projekthez tartozó területek felmérésében a gazdasági szakemberekkel együtt való részvétel.  Fontosnak tartom, hogy a párbeszéd végén ezek fenntartható fejlődését biztosító megközelítéssel rendelkezzünk.” Venczel Márton, biodiverzitás szakértő.

„A védett természeti területek – jelen és jövő” workshop

A projekt keretében szervezett első nyilvános műhelytevékenységek egyike, „A védett természeti területek – jelen és jövő” workshop 2015. szeptember 23-án zajlott. A workshopra meghívót kapott a területen jártas 20 szakértő, a helyi hatóságok képviselői, környezetvédelemmel foglalkozó intézmények, egyetemek és civilszervezetek képviselői. A tevékenység a védett területek és a projekthez tartozó Natura 2000 természeti területek állapotára, a fejlesztési kilátásokra, valamint a védelemhez és megőrzéshez szükséges intézkedésekre vonatkozó jelentés összeállításával zárul.

„A védett területek védelmi és fejlesztési kilátásainak minél több, különböző szakterületen dolgozó szakértő részvételével történő, tehát különböző nézőpontokból való megvitatása lehetőséget biztosít számunkra, hogy a tevékenységről szóló jelentésben, de a végső tanulmányban is minél átfogóbb megközelítést kapjunk a problémákról, valamint priorizáljuk a megoldásokat a védett területek lehető legjobb megőrzéséhez, természeti értékeinek megtartásához, és ugyanakkor ezek az intézkedések hozzájárulhassanak a területek fenntartható fejlesztéséhez.” Răzvan Dumbravă, védett területek szakértő.

EGY ÚJ PROJEKT A VÉDETT TERÜLETEKNEK

A nagyváradi CARO hotel (Szarvas sor/Mihail Kogălniceanu u. 21/b. sz.) konferenciatermében 2015. július 15-én, 12 órától került sor „A Bihar Megyei Tanács és a Körösvidék Múzeum felügyelete alatt lévő védett területek ökoszisztémáinak hatása a főbb gazdasági ágazatokra (EcoNatura)” projektet megnyitó konferenciára. A projektet a Bihar Megyei Tanács valósítja meg projektfejlesztői minőségében. A projekt a RO02 program – Biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások keretében valósul meg, amelyet az Európai Gazdasági Térség (EGT) 2009-2014 Pénzügyi Mechanizmusa finanszíroz. A szerződés értéke 375 981,87 euró, azaz 1 659 020 lej, amelyből az EGT pénzügyi mechanizmusából a támogatható vissza nem fizetendő érték (85%) 319 584,59 euró, azaz 1 410 167 lej, az állami költségvetésből a támogatható vissza nem fizetendő érték (15%) pedig 56 397,28 euró, azaz 248 853 lej. (euró árfolyam: 1 euró = 4,4125 lej). Az eseményen részt vettek a kedvezményezett képviselői, a környezetvédelem területén tevékenykedő civilszervezetek képviselői, a Bihar megyei Környezetvédelmi Ügynökség és a Nagyváradi Egyetem, valamint a sajtó képviselői.