4. terület

Almásfegyverneki gyep ROSCI0347 Natura 2000 természeti terület

Románia észak-nyugati részén található, Nagyvárad megyei jogú várostól mintegy 30 km-re észak-keletre.
A területet 2011-ben nyilvánították védetté a Natura 2000 európai ökológiai hálózat romániai szerves részeként a Közösségi jelentőségű természeti területek védett területté nyilvánításáról szóló, a Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés Miniszterének 1964/2007. sz. rendeletét módosító a Környezetvédelmi és Erdőügyi Miniszter 2387. sz. rendelete által.
A ROSCI0347 területet a 40A0* Szubkontinentális peripannon cserjés élőhelyeként nyilvánították védetté. Ugyanakkor, a terület fontossággal a bír a Sztyeppei pannon lőszgyepek és az alábbi fajok miatt: Peucedanum carvifolia, Rosa gallica, Campanula glomerata, Teucrium chamaedrys, Acer tataricum és Asperula cynanchica.
A terület teljes alapterülete 280 hektár, amely közigazgatási szempontból Bihar megye területén fekszik. A terület a következőképpen oszlik meg: Hagymádfalva [Spinuş] község 4% és Alsótótfalu [Sârbi] 3%.
A terület főbb megközelítési útvonalai a DJ191-es és DJ767-es megyei útakból kiágazó helyi érdekű utak.
A terület koordinátái: K 22º 9′ 1”és É 47º 12′ 12”. Az átlagos magassága 171 m, a legalacsonyabb pontja 128 méteren, a legmagasabb 255 méteren található, biogeográfiai szempontból pedig a kontinentális éghajlathoz tartozik.
Földrajzi szempontból a terület a Nyugati-Dombvidéken [Dealurile de Vest] található. Ez a dombvidék, amint a neve is mutatja, az ország nyugati felén található, a Nyugati-Kárpátok nyugati határánál, ahol változó magasságú a dombos peremvidék, amit helyenként megtör a síkság, amely behatol a hegyek határáig.
Ezek a dombok a hegyvidék szélén képződtek a durva anyagok lerakódásával, a kainozoikum végén. Ezeket az anyagokat a folyóvizek erőteljes eróziónak tették ki.
A kialakulás a domborzati egység típusáról tanúskodik: dombsági egység, amely átmenet a hegyvidéki domborzattól a síkság felé (keletről nyugatra). A magasság a nyugati oldalon 450 métertől 200 méter alá csökken. A folyók szétszabdalták a dombságot, ezért a jelenleg arculatot a hosszanti, nem folytonas dombok alkotják. A fluviális felszínek jól határoltak, széles teraszokkal és árterekkel.
A geológiai szerkezetet kavicsok, homokok, agyag és gyengébb szén (lignit az északi részen) betagolódások alkotják. A kőzetek pórusaiban szénhidrogén tartalékok képződtek, amelyeket a Berettyó vidékén [zona Barcăului] kitermelnek.
A Nyugati-Dombvidék [Dealurile de Vest] a nyugati hegységben öböl jellegű medencékkel hatol be: a Sebes-Körös [Crişul Repede] völgyén a Révkolostor-Nagybáródi-medence [depresiunea Vad-Borod], a Fekete-Körös [Crişul Negru] völgyén a Belényesi-medence [depresiunea Beiuş], a Fehér-Körös [Crişul Alb] völgyén a Gurahonci-medence [depresiunea Gurahonţ] és a Karas [Caraş] völgyén Oravicabányai-medence [depresiunea Oraviţa], az Erdélyi-szigethegységet [Munţii Apuseni] határoló Körösvidéki-dombság [Dealurile Crişanei], számos öböl jellegű medencével.
Az Almásfegyverneki gyep [Pajiştea Fegernic] területét védett területté nyilvánították a fent említett két élőhely és az alábbi fajok fenntartása miatt: Peucedanum carvifolia, Rosa gallica, Campanula glomerata, Teucrium chamaedrys, Acer tataricum and Asperula cynanchica.

Facebooktwittermail rss