FINANSZÍROZÁSI PROGRAM

 

FINANSZÍROZÁSI PROGRAM

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUSA (EGT TÁMOGATÁSOK)

A Program általános célkitűzése: Biodiverzitás csökkenésének megállítása
2.         A Program specifikus célkitűzései: A program megvalósításával várhatóan javul az ökoszisztémák állapota, valamint javulnak a közösség tudása, ismeretei és tájékozottsága az ökoszisztémák szolgáltatásai által termelt mindennapos előnyökkel és az ökoszisztémák jó állapota megőrzésének fontosságával kapcsolatosan.
3.         A program költségvetése: 17.647.057 EUR (15.000.000 EUR támogatás, 2.647.057 EUR társfinanszrozás)
4.         Adományozó partner: Norvégiai Környezetvédelmi Ügynökség
5.    Várható eredmények:
A program az alábbi eredméyekkel záruló projekteket támogat:
Az ökológiai folyosók igazgatási kapacitásának javítása;
Az ökológiai folyosók kijelölési módszertanának létrehozása;
A módszertanok kidolgozásához szükséges jelentések;
Az ökoszisztémák elhatárolása;
Az ökoszisztéma szolgáltatásokért történő fizetési mechanizmusok azonosítása.

 

A RO02 program – Biodiverzitás és Ökoszisztéma szolgáltatások keretében támogatható pályázók: a hatóságok és a civilszervezetek.

 

1. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: „TANULMÁNYOK ÉS KÉPZÉS A TERMÉSZETI ÖKOSZISZTÉMÁK HOZZÁJÁRULÁSA A FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATOKHOZ TÉMÁBAN”

1. Teljes rendelkezésre álló költségvetés: a jelen pályázati felhívásra rendelkezésre álló teljes költségvetés 2 000 000 euró.

2. A támogatás minimális és maximális összege projektenként: egy projektre igényelt támogatás minimális értéke 400 000 euró, a maximális érték pedig 500 000 euró.

3. A jelen felhívásban támogatható pályázók:
hatóságok és
civilszervezetek.
4. Vissza nem térítendő támogatás maximális aránya projektenként:
100% a hatóságok esetén
90% a civilszervezetek esetén.

5.Támogatható tevékenységek

Az EU által nemrégiben elfogadott a Biodiverzitás fenntartását célzó stratégia, amelynek célja a biodiverzitás és az ökoszisztémák szolgáltatásai csökkenésének megállítása az EU területén 2020-ig, hat kiemelt célkitűzést és 20 cselekvést javasolt, hogy támogassa Európát a kitűzött cél elérése érdekében. A 2. célkitűzés az ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartását és javítását célozza 2020-ig a zöld infrastruktúra létrehozása és a romlásnak indult ökoszisztémák legalább 15%-ának helyreállítása révén.
Az 5. cselekvés értelmében 2014-ig a tagállamoknak meg kell tervezniük és értékelniük kell ökoszisztémáikat és szolgáltatásaikat, és 2020-ig értékelniük kell a gazdasági értékeket, amelyeket integrálni kell a könyvelési és jelentési rendszerekbe. Az Európai Bizottság a különböző szinteken szervezett találkozók keretében támogatja a tagországokat.
Az ökoszisztémáknak a gazdasági ágazatokhoz való hozzájárulásával kapcsolatos ismeretek és politikák javítása fontos prioritásként jelenik meg. Ezt a célkitűzést a védett zónák ökoszisztémáinak hozzájárulásáról szóló tanulmányok, valamint a – különös tekintettel a romániai főbb gazdasági ágazatokra vonatkozó – közpolitikák támogatásáról szóló jelentések kidolgozásával lehet elérni.

Kötelező mutatók

Mutató minimális értéke

Ellenőrzési kritériumok

A védett területek ökoszisztémáinak a főbb gazdasági ágazatokhoz való hozzájárulásól szóló befejezett tanulmányok száma

1 tanulmány

A tanulmány egy példánya

                    VAGY

Az érvényben lévő politikákkal kapcsolatos tanácsadást nyújtó összefoglaló jelentések száma

1 jelentés

A tanulmány egy példánya

A pályázókat felhívjuk a fentieknek megfelelő pályázatok benyújtására.
A javasolt pályázati felhívás mutatóinak teljesítése érdekében a pályázóknak a fenti táblázatban bemutatott mutatók minimális értékét meghaladó eredményeket kell felmutatniuk, a projektek finanszírozási kérelmében javasolt tevékenységekkel összhangban (például az ökoszisztéma hozzájárulásáról vagy a megjelölt fizetési mechanizmusokról szóló tanulmányok).

A finanszírozási pályázatok benyújtásának határideje 2014. november 12-én 17.00 óra.
A Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdőügyi Minisztérium a fent megjelölt határidőig fogadja el a benyújtott pályázatokat, de a pályázóknak javasoljuk, hogy ne várjanak a határidő végéig a finanszírozási pályázatok benyújtásával.
Forrás:  http://eeagrantsmediu.ro/programe/3

 

Facebooktwittermail rss