Obiective

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general:

Identificarea posibilităţilor de implementare a soluţiilor în problema degradării serviciilor ecosistemelor, creşterea nivelului de cunoştinţe privind contribuţia acestora la economie, precum şi stoparea pierderii biodiversităţii în România.

Obiectiv specific 1. Creşterea gradului de cunoaştere a valorii economice şi a contribuţiei ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor la diferite sectoare economice, cu 50%, într-o perioadă de 12 luni.

Obiectiv specific 2. Creşterea gradului de implicare a comunităţilor locale în protecţia şi conservarea mediului prin formarea unui număr de minim 20 de rangeri pentru ariile naturale protejate, în decurs de 6 luni, şi informare specifică.

Obiectiv specific 3. Creşterea gradului de protecţie a ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000 prin realizarea unei campanii de conştientizare a importanţei protecţiei mediului, pentru o perioadă de 3 luni.

Proiectul va contribui la atingerea obiectivului general al programului prin aceea că studiile realizate prin proiect vor identifica cele mai bune soluţii de amenajare a infrastructurii în ariile naturale protejate cuprinse, astfel încât să ofere soluţii în problema degradării serviciilor ecosistemelor, să crească nivelul de cunoştinţe privind contribuţia acestora la economie, precum şi să contribuie la stoparea pierderii biodiversităţii în România.

 

Facebooktwittermail rss