Programul de finantare

 

PROGRAMUL DE FINANŢARE

MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN (GRANTURILE SEE)

Obiectivul General al Programului: Stoparea pierderii biodiversităţii
2.   Obiective Specifice ale Programului: Prin implementarea programului se aşteaptă o îmbunătăţire a stării ecosistemelor, precum şi a nivelului de cunoaştere, informare şi conştientizare a publicului larg în legătură cu beneficiile de zi cu zi, produse de serviciile ecosistemelor şi importanţa menţinerii ecosistemelor într-o stare bună.
3.    Bugetul programului: 17.647.057 EUR (Grant 15.000.000 EUR, 2.647.057 EUR co-finanţare)
4.    Partenerul Donator: Agenția de Mediu din Norvegia
5.    Rezultate așteptate:
Programul susține proiecte care vor livra rezultate cu privire la:
Îmbunătăţirea capacităţii de administrare a coridoarelor ecologice;
Crearea metodologiilor pentru stabilirea coridoarelor ecologice;
Rapoarte necesare pentru realizarea metodologiilor;
Delimitarea ecosistemelor;
Identificarea mecanismelor de plăți pentru serviciile ecosistemice.

 

Solicitanţii eligibili în cadrul Programului RO02 – Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor sunt:autorităţi publice şi organizaţii non-guvernamentale

 

APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 1: “STUDII ŞI FORMARE PRIVIND CONTRIBUŢIA ECOSISTEMELOR NATURALE LA PRINCIPALELE SECTOARE ECONOMICE”

1. Buget disponibil total: bugetul disponibil total pentru acest apel este 2.000.000 de Euro

2. Suma minimă şi maximă a grantului per proiect: valoarea minimă a grantului solicitat pentru un proiect este 400.000 de Euro, iar valoarea maximă este 500.000 de Euro.

3. Solicitanții eligibili pentru acest apel sunt următorii:
autoritățile publice şi
organizațiile non-guvernamentale.
4. Procent maxim de finanțare nerambursabilă per proiect:
100% pentru autoritățile publice
90% pentru organizațiile non-guvernamentale.

5.Activități eligibile

Recent adoptata Strategie pentru Biodiversitate UE având ca scop stoparea pierderii biodiversității şi a serviciilor ecosistemelor pe teritoriul UE până în anul 2020, a propus şase obiective principale şi 20 acțiuni pentru a ajuta Europa să își atingă scopul propus. Obiectivul 2 vizează menținerea şi ameliorarea ecosistemelor şi a serviciilor acestora până în anul 2020 prin stabilirea unei infrastructuri verzi şi prin refacerea a cel puțin 15 % din ecosistemele degradate.
Potrivit acțiunii 5, până în anul 2014, Statele Membre trebuie să-şi planifice şi să-şi evalueze ecosistemele şi serviciile, iar până în anul 2020 trebuie să-şi evalueze valoarea economică şi să integreze aceste valori în sisteme de contabilitate şi raportare. Statele Membre sunt sprijinite de Comisia Europeană în cadrul întâlnirilor organizate la diferite niveluri.
Îmbunătățirea cunoştințelor şi a politicilor privind contribuția ecosistemelor în sectorul economic este considerată o prioritate. Acest obiectiv se poate atinge prin pregătirea de studii privind contribuția ecosistemelor naturale din zonele protejate şi a rapoartelor privind sprijinirea politicilor publice în special în ceea ce priveşte principalele sectoare economice din România.

Indicatori obligatorii 

Valoare minimă a indicatorului

Criterii de verificare

Numărul de studii finalizate privind contribuția ecosistemelor din ariile protejate la principalele sectoare economice

1 studiu

Un exemplar al studiului

                     SAU

Numărul de rapoarte de sinteză care oferă consiliere în ceea ce privește politicile în vigoare

1 raport

Un exemplar al studiului

Solicitanții sunt invitați să depună propuneri în conformitate cu cele menționate mai sus.
Pentru a îndeplini indicatorii apelului de propuneri de proiecte propus, este necesar ca solicitanții să obțină rezultate peste valorile minime ale indicatorilor prezentaţi în tabelul de mai sus, în conformitate cu activitățile propuse în cererea de finanțare pentru proiecte (de exemplu, studii privind contribuția ecosistemului sau la mecanismele de plată identificate).

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 12 noiembrie 2014, ora 17.00.
Termenul limită specificat mai sus este cel până la care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor primește efectiv cererile depuse, dar solicitanților li se recomandă să nu aștepte până la acest moment pentru a depune cererile de finanțare.
Sursa: http://eeagrantsmediu.ro/programe/3

 

Facebooktwittermail rss