{:ro}Valoare{:}{:en}Value{:}{:hu}ÉRTÉK{:}

{:ro}

Valoarea proiectului

Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării acordată de Operatorul de Program (Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor) este de maximum 375.981,87 Euro, respectiv trei sute şapte zeci şi cinci mii nouă sute optzeci şi unu virgulă optzeci şi şapte Euro, sau 1.659.020,00 RON, respectiv un milion şase sute cinci zeci şi nouă două zeci RON, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului, după cum urmează:

Valoarea totală a proiectului (Euro) Valoarea totală eligibilă a Proiectului (Euro) Valoarea eligibilă nerambursabilă din MF SEE (85%) (Euro) Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (15%) (Euro) Valoarea neeligibilă (Euro) Cofinanţare Beneficiar de proiect şi parteneri (contribuţie proprie-Euro)
1 = 2 + 5 + 6 2 = 3+4 3 4 5 6
375.981,87 375.981,87 319.584,59 56.397,28 0 0
Valoarea totală a proiectului (RON) Valoarea totală eligibilă a Proiectului (RON) Valoarea eligibilă nerambursabilă din MF SEE (85%) (RON) Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (15%) (RON) Valoarea neeligibilă (RON) Co-finanţare Beneficiar de proiect şi parteneri (contribuţie proprie-RON)
1 = 2 + 5 + 6 2 = 3 + 4 3 4 5 6
1.659.020,00 1.659.020,00 1.410.167,00 248.853,00 0 0

Curs infoeuro, corespunzător lunii în care se semnează contractul de finanţare: 1 Euro = 4.4125 RON.{:}{:en} 

Project value

The total eligible amount of the Project witch makes the object of financing given by the Program Operator (Ministry of the Environment, Water and Forests) it is maximum 375.981,87 Euro, respectively three hundred and seventy five thousand nine hundred eighty one comma eighty seven Euro, or 1.659.020,00 RON, respectively one million six hundred fifty nine twenty RON, equivalent of 100% from total amount eligible of the Project, as it follows:

Total value of the Project (Euro) Total amount eligible of the Project (Euro) Grant eligible amount from MF SEE (85%) (Euro) Grant eligible amount from the national budget (15%) (Euro) Ineligible Value (Euro) Project co-finance from beneficiary and his partners (beneficiary’s own contribution
-Euro)
1 = 2 + 5 + 6 2 = 3+4 3 4 5 6
375.981,87 375.981,87 319.584,59 56.397,28 0 0
Total value of the Project (RON) Total amount eligible of the Project (RON) Grant eligible amount from MF SEE (85%) (RON) Grant eligible amount from the national budget (15%) (RON) Ineligible Value (RON) Project co-finance from beneficiary and his partners (beneficiary’s own contribution -RON)
1 = 2 + 5 + 6 2 = 3 + 4 3 4 5 6
1.659.020,00 1.659.020,00 1.410.167,00 248.853,00 0 0

Info-euro course corresponding the month in witch the grant agreement is signed: 1 Euro = 4.4125 RON.{:}{:hu}

A projekt értéke

A Programüzemeltető (a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdőügyi Minisztérium) által biztosított finanszírozás tárgyát képező Projekt teljes támogatható költsége maximum 375 981,87 euró, azaz háromszázhetvenötezer kilencszáznyolcvanegy egész nyolcvanhét euró vagy 1 659 020,00 RON, azaz egymillió hatszázötvenkilencezer húsz RON, amely a projekt teljes támogatható értéke 100%-ának felel meg, az alábbiak szerint:

A projekt teljes értéke (Euro) A projekt teljes támogatható értéke (Euro) Az EGT PM-ból származó vissza nem térítendő támogatható érték (85%) (Euro) Az állami költségvetésből származó vissza nem térítendő támogatható érték (15%) (Euro) Nem támogatható érték (Euro) Projekt kedvezményezettje és partnerek társfinanszírozása (saját hozzájárulás – euró)
1 = 2 + 5 + 6 2 = 3+4 3 4 5 6
375.981,87 375.981,87 319.584,59 56.397,28 0 0
A projekt teljes értéke (RON) A projekt teljes támogatható értéke (RON) Valoarea eligibilă nerambursabilă din MF SEE (85%) (RON) Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (15%) (RON) Valoarea neeligibilă (RON) Co-finanţare Beneficiar de proiect şi parteneri (contribuţie proprie-RON)
1 = 2 + 5 + 6 2 = 3 + 4 3 4 5 6
1.659.020,00 1.659.020,00 1.410.167,00 248.853,00 0 0

Curs infoeuro, corespunzător lunii în care se semnează contractul de finanţare: 1 Euro = 4.4125 RON.{:}

rss Facebooktwittermail