Valoare

Valoarea proiectului

Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării acordată de Operatorul de Program (Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor) este de maximum 375.981,87 Euro, respectiv trei sute şapte zeci şi cinci mii nouă sute optzeci şi unu virgulă optzeci şi şapte Euro, sau 1.659.020,00 RON, respectiv un milion şase sute cinci zeci şi nouă două zeci RON, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului, după cum urmează:

Valoarea totală a proiectului (Euro) Valoarea totală eligibilă a Proiectului (Euro) Valoarea eligibilă nerambursabilă din MF SEE (85%) (Euro) Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (15%) (Euro) Valoarea neeligibilă (Euro) Cofinanţare Beneficiar de proiect şi parteneri (contribuţie proprie-Euro)
1 = 2 + 5 + 6 2 = 3+4 3 4 5 6
375.981,87 375.981,87 319.584,59 56.397,28 0 0
Valoarea totală a proiectului (RON) Valoarea totală eligibilă a Proiectului (RON) Valoarea eligibilă nerambursabilă din MF SEE (85%) (RON) Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (15%) (RON) Valoarea neeligibilă (RON) Co-finanţare Beneficiar de proiect şi parteneri (contribuţie proprie-RON)
1 = 2 + 5 + 6 2 = 3 + 4 3 4 5 6
1.659.020,00 1.659.020,00 1.410.167,00 248.853,00 0 0

Curs infoeuro, corespunzător lunii în care se semnează contractul de finanţare: 1 Euro = 4.4125 RON.

Facebooktwittermail rss